beta
 Nema metapodataka
  
rrep

≈ 8.246  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10780 | Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline : priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradile Vesna Hodak i Dorica Blažević.
10782 | Tiskane serijske publikacije i druga neomeđena građa : priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradile Sonja Pigac Ljubi i Jasenka Zajec.
10774 | Glazbena građa upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradila Tatjana Mihalić.
10781 | Pregledni zapisi u formatu MARC 21 : upute za katalogizaciju / izradila Mirjana Vujić.
10784 | Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis omeđenih publikacija i nizova publikacija / izradila Vesna Hodak.
10772 | Sitni tisak : upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21, izdanje 1993.-13. verzija dopuna / izradile Tanja Buzina i Dubravka Salaj Pušić.
10779 | Mrežna građa : upute za katalogizaciju prema formatu MARC 21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 12. verzija dopuna / izradile Tanja Buzina i Karolina Holub.
10773 | Geografska imena : upute za izradu i klasificiranje predmetnih preglednih zapisa u formatu MARC 21 / izradile Mira Miletić Drder... [et al.].
10777 | Kartografska građa : upute za katalogizaciju prema formatu MARC 21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 12. verzija dopuna / izradila Mira Miletić Drder.
10783 | Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : s primjerima / Lidija Jurić Vukadin, Melanija Sekne.