beta
Nazivdigitalizirana građa
OpisPreslika izvornika izrađena postupkom digitalizacije odnosno pretvorbom u digitalni oblik.
Napomenahttp://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=68025
  
rrep

≈ 4.772  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
578314 | Datiranje glagoljskih tekstova / Josip Hamm
578312 | Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika / Josip Hamm
578318 | J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
578317 | N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
578319 | P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
578311 | Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
578313 | Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima = Liber Judith ex breviariis Croatica - Glagoliticis / prir. Josip Hamm.
578316 | Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
578315 | Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
578320 | Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm