beta
NazivKarte i planovi 20. stoljeća
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrsta građe zbirkekartografska građaplanovi i nacrtikarte
Vrste formataimage/jpeg
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 141  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
22260 | Lika - Krbava vármegye földadókataszteri beosztásának átnézeti vázlata.
22389 | Pregledni nacrt slobodnog i kraljevskog grada Osijeka.
22262 | Modrus - Fiume vármegye földadókataszteri beosztásának átnézeti vázlata.
22366 | Nacrt grada Osijeka.
554770 | Hrvatska ratna karta Austro-ugarsko-talijanskog ratišta : sa kratkim statističkim podacima.
22396 | Trias zemljovid Habsburške monarhije / C. i kr. dvorski kartografski zavod G. Freytag & Berndt ; od Henrika Hanau.
22391 | La question de Fiume.
22259 | Zágráb vármegye földadókataszteri beosztásának átnézeti vázlata.
572485 | Priručna karta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / obradio Antun Jiroušek.
574135 | Nacrt grada Zagreba / sastavio Gradski projektni i geodetski zavod.