beta
NazivOstavština Franje Ksavera Kuhača
Vrste formataimage/jpeg
OpisOstavština Franje Ksavera Kuhača sadrži rukopisne note F. Kuhača, kao i autografe nekolicine hrvatskih skladatelja poput Fortunata Pintarića, Nikole Strmića, Ivana Padovca, Ferde Livadića i drugih.
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 113  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
576747 | Tri pesme / u zborove za pitomce Zagrebaćkog druztv. glasbenog zavoda složio ... V. Lisinski.
576980 | Der Abend : Idylle / Tongemälde für das Orchester von V. Lisinski.
576976 | Horvatsko kolo / glasbotvorio za glasovir V. Lisinski.
576979 | Štajerski valcer : za glasovir ... / po Vatrosl. Lisinskom.
576746 | Pjesan potlam nauka / spjevao Iv. Filipović ; uglasbio za sbor od dva soprana uz mali orkestar V. Lisinski.
576977 | Kolo slavonsko / od Vatroslava Lisinskog na piano-forte.
576975 | Gudba za Kolo slaviansko / od Lisinskog.
576974 | Pjesnik i Ilirče : partitura / comp. Vatrosl. Lisinski.
576978 | Napjev horvatski / pisao olovkom V. Lisinski.
576973 | Veselje mladosti / spjevao P. Preradović ; uglasbio za sbor od dva soprana i jedan alt uz mali orkestar V. Lisinski.