beta
NazivOstavština Franje Ksavera Kuhača
Varijantni nazivOstavština Franjo Kuhač
Vrsta građe zbirkerukopisne note
Vrste formataimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupno na mrežiDostupno u ustanovi
OpisOstavština Franje Ksavera Kuhača sadrži rukopisne note F. Kuhača, kao i autografe nekolicine hrvatskih skladatelja poput Fortunata Pintarića, Nikole Strmića, Ivana Padovca, Ferde Livadića i drugih.
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 29  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13026 | Heimat : fur eine Singstimme mit Begleitung der Guitare / in Musik gesetzt von Johann Padowetz ; Gedich[t] von Franz Fitzinger.
10688 | Proljetna pesma : za jedan uz glasovir / u muziku stavljena od Ivana Padovca.
13579 | Poziv : pesma za jedan glas : uz pianoforte ali gitaru / pêsma od od Ljudevita Vukotinovića ; u muziku stavljena po Ivanu Padovcu.
13445 | Première grande polonaise : pour deux guitares : oeuvre 18. ; Basso e cello / composée par Jean Padovetz.
13281 | Introduction at variations sur le choeur d'Introduction de Norma : pour guitarre seule : op. 41 / composées ... par Jean Padovetz.
13447 | Molba : "Ko najljepši alem" / od Stanka Vraza uglazbao za tropjev ženski bez pratnje Ivan Padovec.
13446 | Gdje je priedel slavna mira : pjesma za jedan glas uz glasovir / uz muziku stavljena od Ivana Padovca.
13526 | Junakovanje op. 73 : pjesma iz Kriesnicah za tri glasa / u glazbu stavljena Ivanom Padovcem.
13474 | Slava mladosti : piesma za jedan glas i guitaru / u muziku stavljena od Ivana Padovca.
13301 | Phantasie über Steyerische National Tänze : für die Guitarre / componirt von Johann Padovetz.