beta
NazivCrkvene pjesmarice
Vrsta građe zbirketiskane noteglazbena građa
Vrste formataimage/jpeg
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 29  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
574742 | 10 popijevaka za jedan glas uz pratnju orgulja ili glasovira.
574936 | Kralju vijekova : zbirka izabranih hrvatskih crkvenih pjesama za dva glasa / skupile Sestre Klanjateljice Dragocijene Krvi.
574938 | Pjesme.
574937 | Dijelovi pjevane mise : staroslavenskim jezikom u horalnim i figuralnim melodijama : s odobrenjem crkvene oblasti.
574940 | Crkvene skladbe za jedan glas : uz pratnju malog orkestra i orgulja : sv. 1.
575022 | Crkvena pjesmarica.
574967 | Crkvena pjesmarica : za muška srednja učilišta i druge crkvene zborove / F. [Franjo] S. [Serafin] Vilhar-Kalski.
574565 | Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama s notama koje se pjevaju u Svetištu Srca Isusova u Zagrebu : korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.
576153 | Pjesmarica crkvenih pjesama.
574982 | Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama : Korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.