beta
NazivCrkvene pjesmarice
Vrsta građe zbirketiskane noteglazbena građa
Vrste formataimage/jpeg
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 29  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
555654 | Nâpevi cèrkvenih pêsamah : i što no se nalaze u Balenovićevoj "Sunčanici" i što no se u Hervatskoj, Slavoniji i Dalmaciji pevaju / sabrao i mnoge sam uglasbio Gjuro Eisenhut.
15921 | Crkvena pjesmarica : za ženska srednja učilišta : troglasno sa pratnjom orgulja / udesio Vilko Novak.
556384 | Pjevnik - Kantuale crkvenih popievaka / sabrali uredili i izdali Karlo Kindlein i Vatroslav Kolander.
16247 | Crkvena pjesmarica : za srednje škole / harmonizovao i za mješoviti đački zbor udesio Vilko Novak.
16244 | Crkvene pjesme : za srednje škole.
15798 | Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamah ponajviše u poznatoj pismarici Vincu naimenovanoj, zadèržanih / nastojanjem o.p. Mariana Jaića reda s. otca Franje, deržave kapistranske misnika, Brodjanina, što od drugiu pozajmljeni, i sabrani, što izvorno složeni, i proizvedeni ; a osobitom zatim opet pomnjom g. Jozipa Kalasancie Dèrlika u Budimskoj tako nazvanoj kraljevskog druma predvarošici glavne škole učitelja, i cérkvenog civosvirača prigledani, i ponajvećma sauredjeni...
10533 | Cithara octochorda, seu cantis sacri Latino-croatici, quos in octo partes pro diversis anni temporibus distributos, ac chorali methodo adornatos, pia sua munificentia in lucem prodire jussit alma et vetustissima cathedralis ecclesia Zagrebiensis.
15913 | Crkveni obrednik : za učitelja i orguljaša : sadržaje crkvene obrede i večernje za cielu godinu / po najboljih izvorih sastavio i izdaje Josip Schrempf.
16159 | Hrvatski korali : ili pučke hrv. crkvene pjesme.
555423 | Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.