beta
Naslov portalaGlagoljica.hr
MjestaZagrebVrbnik (Krk)VenecijaRimSenjRijekaTübingenBad Urach
Suradnici**Ustanove** 1. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 3. Staroslavenski institut, Zagreb 4. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 5. Leksikografski zavod Miroslav Krleža 6. Samostan svetog Franje Ksaverskog, Zagreb 7. Samostan svetog Frane, Cres 8. Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka 9. Znanstvena knjižnica Zadar 10. Grad Senj **Međunarodni suradnici** 1. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 2. Nacionalna biblioteka "Sv. Kiril i Metod", Sofija 3. Österreichische Nationalbibliothek (Austrija) 4. Bibliotheca Apostolica Vaticana 5. Biblioteca comunale di Trento 6. Národní knihovna České republiky 7. Tiroler Landesmuseen Innsbruck 8. Narodna biblioteka Srbije 9. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 10. Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skopje 11. Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje 12. Staatsbibliothek zu Berlin **Udruge** 1. Društvo prijatelja glagoljice, Zagreb 2. Senjsko muzejsko društvo, Gradski muzej Senj **Autori** 1. Vesna Badurina Stipčević 2. Mile Bogović 3. Ivan Botica 4. Josip Bratulić 5. Blanka Ceković 6. Marica Čunčić 7. Stjepan Damjanović 8. Ivana Eterović 9. Tomislav Galović 10. Ante Glavičić 11. Jasna Horvat 12. Ivan Kosić 13. Kristijan Kuhar 14. Tanja Kuštović 15. Katarina Livljanić 16. Juraj Lokmer 17. Milan Mihaljević 18. Anica Nazor 19. Vjera Reiser 20. Marinka Šimić 21. Lucija Turkalj 22. Jozo Vela 23. Jasna Vince 24. Anica Vlašić-Anić 25. Josip Vučković 26. Vida Vukoja 27. Antonija Zaradija Kiš 28. Mateo Žagar
O portalu**O portalu** Portal Glagoljica.hr ima za cilj okupiti digitalne preslike hrvatske glagoljske baštine te ih dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Portal je rezultat rada većeg broja suradnika koje je okupio zajednički cilj – učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe (knjige, rukopisi, natpisi, napjevi i drugi spomenici) te ga kontekstualizirati uz pomoć suvremene tehnologije. Glagoljska baština pohranjena je u trezorima brojnih hrvatskih i inozemnih ustanova. Svima koji su zainteresirani za upoznavanje s poviješću, značenjem i ljepotom glagoljice nije jednostavno doći do izvornika ili njihovih digitalnih preslika te sagledati cjelinu bogate, a prostorno razdvojene, zbirke hrvatske glagoljice. Dio građe još nije digitaliziran, a izrađene digitalne preslike nalaze se na različitim portalima. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) pokrenula je 2017. godine projekt sustavne digitalizacije glagoljskih izvornika i okupljanja podataka i građe na jedinstvenom portalu. Ideji su se pridružile brojne ustanove, znanstvenici, udruge i zaljubljenici u glagoljicu. Tako je započeo projekt digitalizacije glagoljske baštine pod nazivom Hrvatska glagoljica, a njezino predstavljanje osigurano je na portalu Glagoljica.hr. Projekt je financijski podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 2017. i 2018. godine. U prvoj fazi projekta digitalizirana je zbirka glagoljskih knjiga i rukopisa iz četiriju ustanova (NSK, Knjižnica HAZU, Samostan sv. Frane u Cresu, Samostan sv. Franje Ksaverskog, Zagreb). Projektu su se pridružili ugledni znanstvenici i istraživači glagoljice, ali i autori koji su umjetnički interpretirali glagoljicu, velikodušno ustupajući svoju građu u otvorenom pristupu. Portal Glagoljica.hr sadrži neke od najznačajnijih spomenika glagoljske baštine poput hrvatskog prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483., Vinodolskog zakonika i djela senjske, riječke i uraške tiskare zajedno s relevantnim informacijskim izvorima kao što su prijepisi, komentari, stručni i znanstveni radovi. Zajednički nam je cilj portal Glagoljica.hr učiniti mjestom okupljanja, istraživanja, učenja i kreativne nadgradnje, te ga obogatiti alatima i multimedijskom građom kojom će se glagoljica približiti suvremenom čitatelju.
O projektu**O projektu** Projekt [Hrvatska glagoljica](https://digitalna.nsk.hr/pb/?concept=info&id=553494) pokrenula je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s hrvatskim znanstvenim i baštinskim ustanovama. Projekt provodi Zbirka rukopisa i starih knjiga NSK u suradnji s tvrtkom ArhivPro d.o.o. uz koordinaciju Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo. **2018.** U drugoj fazi projekta [_Hrvatska glagoljica: digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke II_](https://digitalna.nsk.hr/pb/?concept=info&id=553494) (voditeljica dr. sc. Irena Galić-Bešker) suradnjom više ustanova nastavljena je digitalizacija građe na glagoljici i o glagoljici, nabava digitalnih preslika iz inozemstva te unapređivanje funkcionalnosti portala Glagoljica.hr. Također, uz pribavljanje dopuštenja, nastavljeno je objavljivanje radova o glagoljici suvremenih autora. **2017.** Cilj pokretanja projekta *[Hrvatska glagoljica: digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke](https://digitalna.nsk.hr/pb/?concept=info&id=553494)* (voditelji dr. sc. Ivan Kosić, dr. sc. Irena Galić-Bešker) bilo je potaknuti digitalizaciju glagoljskih knjiga i rukopisa iz domaćih i inozemnih ustanova te ih na portalu Glagoljica.hr dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Digitalizacijom se izvorna i osjetljiva građa istovremeno i štiti od čestog korištenja i izlaganja neodgovarajućim mikroklimatskim uvjetima. Planira se i omogućiti pregledavanje digitalizirane građe na portalu usporednim praćenjem izvornika i prijepisa, komentara ili prijevoda. Program je proveden 2017. godine u sklopu redovne djelatnosti NSK i Programa digitalizacije arhivske i knjižnične građe Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Pomoću opreme NSK digitalizirana je građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Samostana sv. Frane u Cresu i Knjižnice Franjevačkoga samostana na Ksaveru (ukupno 10.462 stranice). Identificirane su i okupljene digitalne preslike stručnih i znanstvenih radova o glagoljici i glagoljaštvu, a dio je starijih radova dodatno digitaliziran. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu dobila je dopuštenje za objavu radova dvanaestero hrvatskih znanstvenika i istraživača. Objavljivanjem radova o hrvatskoj glagoljici istoimena je digitalna zbirka obogaćena za 342 suvremena rada. Umjetnica Vjera Reiser dala je dopuštenje za digitalizaciju i objavu grafičke mape Spovid općena sa sedam minijatura, kao i djela Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa koju je oslikala i likovno opremila, a predgovor su napisali Anica Nazor i Stanko Špoljarić. Znanstvenica i spisateljica Jasna Horvat dopustila je objavu ulomka romana AZ (Zagreb : Naklada Ljevak, 2009.) i cjelovitog prijevoda na engleski jezik (AZ - Exploring the Ancient Croatian Glagolitic Script). Za tematski portal projekta NSK je osigurala internetsku domenu glagoljica.hr na kojoj je izrađen portal s metapodacima, digitalnim preslikama i drugim tekstovnim i slikovnim sadržajima povezanim s glagoljicom. Građa je skenirana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu s izvornika u boji (9918 stranice). Objavljena je u sustavu Indigo te dostupna na portalu Glagoljica.hr. Implementacijom primjerenog preglednika osigurano je usporedno praćenje izvornika i prijepisa, komentara ili prijevoda. Dostavom metapodataka portalu Europeana zbirka će biti promovirana i na međunarodnoj razini. Ostvarenju projekta pridonijeli su djelatnici nekoliko odjela i odsjeka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Rad na projektu i suradnja s tvrtkom ArhivPro d.o.o. odvijali su se uz koordinaciju Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo. **2005. – 2017.** Projekt Hrvatska glagoljica svojevrsni je nastavak projekta *Digitalizacija hrvatske rukopisne građe u inozemnim ustanovama* voditelja dr. sc. Ivana Kosića. Cilj projekta bila je nabava digitalnih preslika rukopisne baštine koja pripada zbirci Croatica, a čuva se u ustanovama izvan Republike Hrvatske. U projektu je nabavljeno 17 rukopisa od čega 14 na glagoljici.
  
Koncept Portal
rrep

≈ 438  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
574060 | Škrti sin / Vjera Reiser.
574062 | Drvo posluha / Vjera Reiser.
574059 | Postolar i blago / Vjera Reiser.
575140 | Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
19456 | Misal kneza Novaka
574057 | Postolar i blago / Vjera Reiser.
574061 | Drvo posluha / Vjera Reiser.
574937 | Dijelovi pjevane mise : staroslavenskim jezikom u horalnim i figuralnim melodijama : s odobrenjem crkvene oblasti.
575139 | Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
574063 | Drvo posluha / Vjera Reiser.