beta
OsobaŠimunović, Petar (19. 2. 1933.–5. 8. 2014.), jezikoslovac
Godina rođenja19. 2. 1933.
Godina smrti5. 8. 2014.
Mjesto smrtiSplit
ZanimanjeHrvatski jezikoslovac, onomastičar i dijalektolog. Rođen 19. 2. 1933. u Dračevici na Braču, umro 5. 8. 2014. u Splitu.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 1  Povezani objekti

rrep
12307 | Hrvati u Čileu : životopisi = Croatas en Chile : biografias / Dane Mataić Pavičić ; [predgovor = prologo Ernesto Livacic Gazzano].