beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
44 (1-10)
NazivBibliotheca Zriniana
Varijantni nazivKnjižnica obitelji ZrinskiZriniana
Početna godina uspostave1662.
Vrsta građe zbirkestara knjigainkunabularukopisi
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
1
NazivCrkvene pjesmarice
Vrsta građe zbirketiskane note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
2
NazivDigitalne zbirke Vatikanske knjižnice = Collezioni digitali Biblioteca Apostolica Vaticana
Varijantni nazivDigital Collections, Vatican LibraryDigiVatLib
Početna godina uspostave1475
Vrsta građe zbirkerukopisistara knjiga
Vrste formataimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
3
NazivDisertacije Sveučilišta u Zagrebu (1880.-1952.)
Početna godina uspostave2011.
Vrsta građe zbirkedisertacija
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
4
NazivFonoteka Čapka
Početna godina uspostave2011.
Vrsta građe zbirkezvučna građa
Vrste formataimage/jpegaudio/mp3
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
5
NazivKnjižnica obitelji Kušević
Početna godina uspostave1959.
Vrsta građe zbirkerukopisiinkunabulaknjige (1835. - 1940.)knjiga
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
6
NazivOstavština Antuna Dobronića
Vrsta građe zbirkepismačasopisknjigaglazbena građarukopisne note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
7
NazivOstavština Blagoja Berse
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
8
NazivOstavština Božidara Širole
Varijantni nazivOstavština Božidar Širola
Vrsta građe zbirkeglazbena građa
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
9
NazivOstavština Ferde Livadića (F. Kuhač)
Vrsta građe zbirkerukopisne notetiskane note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
10
44 (1-10)