beta
Lista zapisa za koncept:

rrep
 
2 (1-10)
Nazivizvorno digitalna građa
  
rrep
1
Nazivdigitalizirana građa
OpisPreslika izvornika izrađena postupkom digitalizacije odnosno pretvorbom u digitalni oblik.
Napomenahttp://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=68025
  
rrep
2
2 (1-10)