beta
18 (1-10)
OsobaStojanović, Ivan(17. 12. 1829.–1900.)
Godina rođenja17. 12. 1829.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti1900.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
1
OsobaBošković, Ruđer Josip(18. 5. 1711.–13. 2. 1787.)
Godina rođenja18. 5. 1711.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti13. 2. 1787.
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
2
OsobaBogašinović-Budmani, Lukrecija(26. 10. 1710.–8. 6. 1784.)
Godina rođenja26. 10. 1710.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti8. 6. 1784.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
3
OsobaOrbini, Mavro(sred. 16. st.–1610.)
Godina rođenjasred. 16. st.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti1610.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
4
OsobaVučetić, Antonije(18. 12. 1845–16. 5. 1931.)
Godina rođenja18. 12. 1845
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti16. 5. 1931.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
5
OsobaDržić, Marin(1508.–2. 5. 1567.)
Godina rođenja1508.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti2. 5. 1567.
Mjesto smrtiVenecija
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
6
OsobaKulišić, Frano(4. 12. 1884.–18. 10. 1915.)
Godina rođenja4. 12. 1884.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti18. 10. 1915.
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
7
OsobaRešetar, Milan(1. 2. 1860.–14. 1. 1942.)
Godina rođenja1. 2. 1860.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti14. 1. 1942.
Mjesto smrtiFirenca
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
8
OsobaAdamović, Lujo(27.7.1864.–19.7.1935.)
Godina rođenja27.7.1864.
Mjesto rođenjaRovinj
Godina smrti19.7.1935.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
9
OsobaĐurđević, Ignjat(13. 2. 1675.–22. 1. 1737.)
Godina rođenja13. 2. 1675.
Mjesto rođenjaDubrovnik
Godina smrti22. 1. 1737.
Mjesto smrtiDubrovnik
  
Klasa konceptaOsobe
rrep
10
18 (1-10)