beta
43 (1-10)
NazivOstavština Nikole Strmića
Vrsta građe zbirkerukopisne noteglazbena građa
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
1
NazivOstavština Ferde Livadića (F. Kuhač)
Vrsta građe zbirkerukopisne notetiskane note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
2
NazivPjesmarice 19. stoljeća
Vrsta građe zbirketiskane note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
3
NazivPjesmarice 20. stoljeća
Vrsta građe zbirketiskane note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
4
NazivOstavština Stanislava Prepreka
Vrsta građe zbirkeknjigafotografijačlanaksitni tisaktiskane noterukopisne note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
5
NazivRukopisne karte Hrvatske
Vrste formataimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupno na mreži
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
6
NazivOstavština Antuna Dobronića
Vrsta građe zbirkepismačasopisknjigaglazbena građarukopisne note
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
7
NazivKnjižnica obitelji Kušević
Početna godina uspostave1959.
Vrsta građe zbirkerukopisiinkunabulaknjige (1835. - 1940.)knjiga
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
8
NazivZbirka starih fotografija i razglednica Gradskog muzeja Drniš
Ustanova (imatelj)Gradski muzej (Drniš)
Početna godina uspostave1970.
Vrsta građe zbirkerazglednice
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
9
NazivSkjavonske/ilirske bratovštine i kolegiji u Italiji u zbirkama NSK
Varijantni nazivVizualiziranje nacionalnog
Početna godina uspostave2018.
Vrsta građe zbirkestara knjiga
Vrste formataapplication/pdfimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupno na mreži
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
10
43 (1-10)