beta
27 (11-20)
NazivOstavština Franje Ksavera Kuhača
Vrste formataimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupno na mrežiDostupno u ustanovi
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
11
NazivZbirka rukopisa i starih knjiga NSK
Početna godina uspostave1894.
Vrsta građe zbirkestara knjigaknjigarukopisna građapismadopisnicanovineletciinkunabula
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
12
NazivDigitalna zbirka djela Antuna Gustava Matoša
Početna godina uspostave2013
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
13
 Nema metapodataka
  
Klasa konceptaJedinstveni naslov
rrep
14
NazivZbirka građe / Biblioteca Universitaria di Bologna
Vrsta građe zbirkerukopisna građa
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
15
NazivKnjižnica obitelji Kušević
Početna godina uspostave1959.
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
16
NazivZbirke digitalizirane građe / Staatsbibliothek zu Berlin
Ustanova (imatelj)Staatsbibliothek zu Berlin
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrsta građe zbirkerukopisna građa
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
17
NazivDigitalna zbirka Muzeja Topkai Saraja (Istanbul)
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrsta građe zbirkerukopisna građa
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
18
NazivZbirka građe Općinske knjižnice Trento (Biblioteca comunale di Trento)
Vrsta građe zbirkerukopisna građa
Vrste formataimage/jpeg
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
19
NazivZbirka građe Državnog muzeja Tirola Ferdinandeum = Tiroler Landesmuseen Innsbruck
Početna godina uspostave1845
Vrsta građe zbirkerukopisna građa
Vrste formataimage/jpeg
Dostupnost sadržajaDostupan dio zbirke.
  
Klasa konceptaZbirke
rrep
20
27 (11-20)