beta
1 (1-10)
Geografsko imeUna (područje, Hrvatska)
Geografsko područjee-ci---e-bn---
  
Klasa konceptaMjesto
rrep
1
1 (1-10)