beta

O Zbirkama

Zbirka rukopisa i starih knjiga

Zbirka rukopisa i starih knjiga, kao poseban odjel Kraljevske sveučilišne knjižnice, utemeljena je 1894. godine zauzimanjem tadašnjeg upravitelja Knjižnice Ivana Kostrenčića. Od samog osnutka Zbirke do danas sustavno se vodi briga o najvrjednijem dijelu hrvatske pisane baštine.

Zbirka sadrži stare i rijetke knjige koje su tiskane od početaka europskog tiskarstva do 1835. U iznimnim slučajevima u zbirku starih i rijetkih knjiga mogu se uvrstiti i knjige tiskane i nakon 1835. (bibliofilska izdanja, rukopisna posveta na primjerku, mali broj objavljenih primjeraka itd.). Najbrojnija je skupina hrvatskih knjiga (Croatica), u kojoj oznaci bibliografskog formata prethodi veliko slovo A-G (npr. RIIA-8˘ itd.).

Kao zasebne cjeline u Zbirci su pohranjene Knjižnica obitelji Zrinski (424 signature knjižne građe) i Knjižnica obitelji Kušević (1114 signatura knjižne građe). Zbirka obitelji Zrinski nabavljena je koncem 19. st., a zbirka obitelji Kušević polovicom 20. st.

Uz najstariju hrvatsku knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora (1483), koja se čuva u Zbirci rukopisa i starih knjiga, treba spomenuti još i knjige tiskane latinicom i hrvatskom ćirilicom. Ivan Belostenec, Ruđer Josip Bošković, Matija Divković, Marin Držić, Marin Getaldić, Ivan Gundulić, Juraj Habdelić, Andrija Kačić Miošić, Antun Kanižlić, Bartol Kašić, Matija Petar Katančić, Baltazar Adam Krčelić, Hanibal Lucić, Ivan Lučić, Marko Marulić, Jakov Mikalja, Franjo Petrić, Dinko Ranjina, Matija Antun Relković, Benedikt Stay, Matija Vlačić Ilirik, Pavao Ritter Vitezović, Antun Vrančić, Faust Vrančić samo su neki od značajnih autora čija se djela čuvaju u Zbirci starih knjiga.

Zbirka knjiga iz razdoblja 1835. do 1940.

Na portalu su dostupne novije digitalizirane knjige iz razdoblja od 1835. do 1940. godine koje je obuhvaćeno Hrvatskom retrospektivnom bibliografijom. Digitalizirana građa je javno dobro, a dostupna su i djela za koja je dobiveno dopuštenje za njihovu javnu objavu.

Zbirka Disertacije Sveučilišta u Zagrebu (1880.-1952.)

Uspostavljena u projektu Zaštita znanstvene baštine 19. i 20. st., digitalna zbirka disertacija predstavlja digitalne preslike najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu koje se čuvaju u NSK. Uz navedene disertacije na portalu Digitalne knjige dostupne su i suvremene disertacije autora koji su dobrovoljno dostavili disertacije portalu Digitalne zbirke NSK. Ostale suvremene disertacije dostupne su u Nacionalnom repozitoriju disertacija i znanstvenih magistarskih radova (http://dr.nsk.hr).

Zbirka obveznog primjerka digitalne građe

U skladu s odredbama Zakona o knjižnicama, nakladnici su dužni dostavljati obvezni primjerak online publikacija. Mrežne stranice i dio online publikacija dostupan je u Hrvatskom arhivu weba, a dio javno dostupnih e-knjiga u sustavu Digitalne zbirke NSK i na tematskom portalu Digitalne knjige.


Natrag