beta

O portalu Digitalna kartografska građa

Na portalu predstavljamo digitalnu kartografsku građu iz Zbirke zemljovida i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Portal je uspostavljen u sklopu portala Digitalne zbirke NSK kao tematski portal koji omogućuje pristup, pregledavanje i istraživanje kartografske građe istraživačima i široj javnosti.

Portal sadrži digitalizirane karte, planove, nacrte, grafike i atlase izrađene u sklopu redovnog programa digitalizacije građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i projekata digitalizacije.

Izborom najvrednije građe za digitalizaciju, digitalizacijom te dostavom metapodataka u međunarodne sustave (Europeana) Zbirka zemljovida i atlasa NSK promovira hrvatsku kartografsku baštinu u digitalnom okruženju.


Natrag