beta

Digitalizacija na zahtjev

Digitalne preslike građe smiju se koristiti za osobnu uporabu i istraživački rad, a moguće ih je naručiti putem online obrazaca:

Online obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljopisnih karata i atlasa (fizičke osobe)

Online obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljopisnih karata i atlasa (pravne osobe)

Kontakt

digitalna@nsk.hr

kartografska@nsk.hr


Natrag