beta
ImpresumMieseza Marza godiscta 1689.
Materijalni opisI, 218 [i. e. 219] listova ; 20 x 14 cm.
NapomenaNa listu Ir ukrašenim crveno-zelenim slovima napisano: OS||MANNa listu 217r: broj strofa po pojedinim pjevanjima epa, naveden je i broj strofa u 14. i 15. pjevanju iako je ovaj prijepis bez tih pjevanja
SadržajList 1r (nasl.): OSMAN || Spieuagnie gosp[odina] || Giua Frana || Gundulichia || vlastelina dubrouackoga || pripisan po Sciepa || Vize || Valovichia || mieseza Marza godiscta 1689List 2r (poč.): SPJEVAGNJE || Paruo || Ah ciemsise sahualila || tascta gliuska oholastiList 146r: Oua dua canta scto oudi mankaiu || niesu bila uciniena od poiete || nego ouoliko kolikoihie oudi slosenoList 216v (završ.): Er Soffia carkua sueta || u koij turschi sad pas uie || Karscianskachie bit opeta || Kakonoie bila i prie || SVARHA OD SVEGHA
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NSK-ID000050332
SignaturaR 4109
  
rrep