beta
ImpresumNurembergae : Antonius Koberger, 23. XII. 1493.
Materijalni opis296 listova ; 2°.
NapomenaGot.PapirSign. *10 a⁶ b-d⁴ e-h⁶ i2 k⁴ l-n⁶ o-p2 q⁶ r-y⁴ z⁶ aa-cc⁶ dd2 ee⁶ ff⁴ gg-ii⁶ kk2 ll⁴ mm-zz⁶ A-C⁶ D⁶ E⁴ F-H⁶ I6+1 (nedostaje H₆)60-68 redaka, natpisi (za oznaku pojedinih dijelova "Kronike"), folijacijaNa listu [1a] četverobojni inicijal (D) s povijušama sa strane, ostali inicijali izrađeni u crvenoj i modroj bojiBrojne ilustracije izrađene tehnikom drvoreza, na listovima [285b] i [286a] zemljopisna karta
SadržajList 1r-10v: Tabula (u dva stupca)List 11r: Eine kurze beschreybung des wercks ...List 296v, redak 11: ... Volbracht am xxiii. tag des monats Decembris nach der gepurt Cristi ... M.cccc.xciii. iar
NSK-ID000610367
SignaturaRI-2o-3
  
rrep