beta
ImpresumVь Benecihь : Po meštrê Andrêe Torižanê Ažul č·u·p·v [1493]
Mjesto izdavanjaVenecija
Mjesto tiskanjaVenecija
Materijalni opis[8], [527] listova ; 16° (16 cm).
NapomenaIncipit s naslovom na listu 65r (sign. i): V ime b[og]a vs[e]m[o]guĉega o[t]ca i sina i d[u]ha sv[e]tago || am[e]n početie brьvêla || pozakonu rimskoga dvor||a i crkve b[o]ž[a]n[sk]ihь a[posto]lь p[e]tr||a i p[a]vla ...Kolofon na listu 512 r (sign. mmm8): Svršenie brviêlihrь||vackihь stampani vь || benecihь po- || meštrê and||rêe torižanê izažul||ê koreženi popre blaži || baromiĉi kan[o]n[i]gi crik||ve senьske nadni vi [13] mi||seca marča č·u·p·v [1493] = Hunc breviariu[m] || i[m]pressit magister An||dreas de thoresanis || de asula die 13 marcii || 1493., na istoj strani lista nalazi se i Torresanijev tiskarski Sign.: [8] a-z8 [et]8 [cum]8 [rum]8 aa-ii8 kk4 ll-zz8 [et et]8 [cum cum]8 [rum rum]8 aaa-eee8 fff4 ggg-lll8 a12 b8 v4 (abvg)8Tipografske signature označene nizom latiničkih slova i glagoljičkim slovimaFolijacija brevijara glagoljičkim slovima u gornjem desnom uglu, folijirani samo listovi od 1 do 496, listovi kalendara nisu folijiraniNedostaje cijeli svežnjić mmm, na kojem se nalazi i kolofon
SadržajKalendar (2r-8v); I. Brevijar (1r-500v) s pojedinim svojim dijelovima: a) psalterij (1r-64v); temporal (65r-284v); sanktoral (285r-456v); komunal (457r-496v); rubrika na svežnjiću koji nedostaje u knjižnom bloku (481r-488r); II. Ritual (501r-512v); III. Misal (513r-527v)
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NSK-ID000963639
SignaturaRI-16°-1 a
  
rrep