beta
Impresum[Senj] : Biše štampani ... od domina Blaža Baromiĉa i domina Salvestra Bedričiĉa i žakna Gašpara Turčiĉa, č u p g miseca avgusta danь ž [7. 8. 1494.].
Mjesto izdavanjaSenj
Mjesto tiskanjaSenj
Materijalni opis
NapomenaGlavni stvarni naslov preuzet iz faksimilnog pretiska izvornikaIzvornik digitaliziranPrimjerak koji je digitaliziran manjkav je (ima 148 listova, nedostaju incipit i kolofon)[Senjski glagoljski Misal 1494.] /urednici Milan Moguš i Anica Nazor. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994.Aszboth, Oskar. Senjski glagoljski misal iz 1494., u: Senjski zbornik 23 (1996), str. 59-84
OpisIzvornik u vlasništvu Samostana sv. Frane u Cresu, digitaliziran je suradnjom Samostana i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u sklopu projekta Hrvatska glagoljica.Glagoljski misal "po zakonu Rimskoga dvora" prva je od ukupno sedam knjiga tiskanih u senjskoj tiskari. Ujedno je to i prva glagoljska inkunabula za koju se pouzdano zna da je tiskana na hrvatskom tlu, što je utvrđeno prema kolofonu.: č u p g [1494] miseca avgusta danь ž [7] || ovi misali biše početi i s||vršeni vseni kraljujuĉi ta||da svitlomu kralju ug[a]rs||komu Ladislavu i sideĉi || tada na prest[o]lê apusto||lskomь svet[o]mu o[t]cu Aleks||andru papi Šest[o]mu. A biše štampani s dopuĉenemь i vo||lju g[ospodi]na B[og]a od d[o]mina Blaža B||aromiĉa i domina Salvest||ra Bedričiĉa i žakna Gašp||ara Turčiĉa B[og]ь nasь spasi. Amen. Sačuvana su tri primjerka senjskoga glagoljskog misala, koji su pohranjeni u Petrogradu (Nacionalna knjižnica), u Budimpešti (Nacionalna knjižnica) i na Cresu (franjevački samostan). Misal je tiskan dvobojno i dvostupačno na hrvatsko-crkvenoslavenskom jeziku i sadrži: kalendar, temporal, red mise, čin mise, zavjetne i mrtvačke mise, komunal, sanktoral i obredne tekstove. Tiskali su ga Blaž Baromić, SIlvestar Bedričić i Gašpar Turčić.
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NSK-ID000980865
  
rrep