beta
ImpresumU Mnetcie : Petar Maria Bertan', [kon carkve koia se zove Sveta Maria Formoža], po porođen'ju Isukarstovu na ĵliadu i šesat i jedinonaest godište, mieseca travna na dvaest i tri na Iuriev' dan' [1611].
Mjesto izdavanjaVenecija
Materijalni opis[16], 308, 92 lista : 8° (17 cm).
NapomenaGl. stv. nasl. preuzet iz kataloga NSKNasl. na str. 1: Nauk karstianski bogoĵlubnoga bogoslovca fra Matia Divkoviĵia iz Ielašak', Reda Svetoga Franceška iz Provincie Bosne Argentine. Ovi nauk' rečeni fra Matie izvadi iz iezika diačkoga, privede i složi u iezik' slovinski, kako se u Bosni govori. U ovomu se nauku zdrže mnoge stvari liepe i korisne svakomu karstianinu koi hoĵie poznati pravu vieru i zakon Isukarstov'Nedostaje prvih 16 listova, nasl. list sa str. 1 odvojen od knjižnog blokaTiskano obostrano, obrojčano arapskim brojkama i bosančicom
SadržajPrištampano: Sto čudesaa aliti zlameniaa Blažene i Zlavne Bogorodice Divice Marie. Ova čudesa i zlamenia ispisa i privede iz diačkoga iezika u iezik' slovinski bogoĵlubni bogoslovac' poštovani otac' fra Matie Divkoviĵ' iz Ielašak', iz Provincie Bosanske primenkom Arĵentine
Način izrade datotekedigitalizirano s izvornika
NSK-ID000007792
SignaturaRIIB-8°-1 b
  
rrep