beta
Matična publikacijaActa Adriatica (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study investigated biological, social and mainly economic dimensions of recreational fishing (RF) in 8 coastal Middle and Eastern Black Sea provinces of Turkey. In all provinces, a total number of 874 shore-based recreational fishers were interviewed via on-site face-to-face interviews during the fishing activity or at access points being monthly from January to December in 2015. Market value with RF index of added value approaches were used to calculate economic gains and losses from RF. The consistency was observed with the high education levels, high expense and high market value for fishers in the Middle Black Sea provinces; Kastamonu, Samsun, Sinop and Ordu. In all provinces, the harvesting costs stayed far below the average market prices of target species. Also, positive values of RF index were observed in all provinces. The species catch composition in Western and Eastern provinces did not show great differences. Furthermore, even if the habitat type along the Black Sea coast of Turkey did not show great variations, in the Western provinces some certain species including T. trachurus, S. sarda, B. belone, P. saltatrix, M. cephalus were caught in higher amounts. To summarize, RF along the Black Sea coasts of Turkey is an industry creating high economic returns by expenditures, jobs, catch value and further increased indirect economic impact in services sector.U ovoj studiji se iznose istraživanja biološke, društvene i ekonomske dimenzije rekreacijskog ribolova (RF) u 8 srednje obalnih i istočnih pokrajina Crnog mora u Turskoj. U svim pokrajinama ukupno je 874 obalnih rekreativnih ribara anketirano izravnim intervjuima (razgovorom licem u lice), te tijekom ribolova ili pri pristupnim točkama mjesečno od siječnja do prosinca 2015. godine. Tržišna vrijednost prema indeksu rekreativnog ribolova i dodane vrijednosti korištena je za izračun ekonomskih dobitaka i gubitaka kod rekreativnog ribolova. Konzistencija je promatrana s obzirom na visoki stupanj obrazovanja, visoke troškove i visokom tržišnom vrijednošću za ribare u slijedećim pokrajinama srednjeg Crnog mora: Kastamonu, Samsun, Sinop i Ordu. U svim pokrajinama troškovi ribolova bili su daleko ispod prosječnih tržišnih cijena ciljanih vrsta. Također, u svim pokrajinama zabilježene su pozitivne vrijednosti indeksa rekreativnog ribolova. Sastav ulova u zapadnim i istočnim pokrajinama nije pokazao velike razlike. Nadalje, iako stanišne vrste duž crnomorske obale Turske nisu pokazivale velike varijacije, u zapadnim provincijama neke određene vrste, uključujući Trachurus trachurus, Sarda sarda, Belone belone, Pomatomus saltatrix, Mugil cephalus bile su uhvaćene u većim količinama. Ukratko, rekreativni ribolov na crnomorskim obalama Turske je industrija koja stvara visoki ekonomski povrat izdataka u vidu radnih mjesta, ulovne vrijednosti i daljnjeg povećanja neizravnog ekonomskog utjecaja u sektoru usluga.
  
rrep