beta
Matična publikacijaActa Adriatica (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEight individuals of the shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) have been recorded in the period from 2014 to 2017 in the Adriatic Sea. The specimens presented in the paper were identified on the basis of photographic evidence. Occurrences of juvenile specimens suggests that Adriatic Sea could serve as a nursery area for this species, especially its eastern part. A review of the previously documented occurrences of this species in the Adriatic Sea is given in this article.Osam primjeraka morskog psa kučka, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) ulovljeno je u razdoblju od 2014. do 2017. u Jadranskom moru. Primjerci prikazani u ovom radu determinirani su na osnovi fotografskog materijala. Prisutnost nedoraslih i novookoćenih primjeraka ukazuje na važnost istočne obale Jadranskog mora kao područja rastilišta ove vrste. U radu je dat i pregled ranijih nalaza ove vrste u Jadranskom moru.
  
rrep