beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOvaj rad se nastavlja na rad "Optimiziranje portfelja s različitim brojem imovine i različitim preferencijama rizika". Koristeći suvremenu teoriju portfelja Harryja Markowitza za stvaranje efikasnih portfelja unaprijed odabranih dionica pokazali smo kako nastaje efikasna granica od četiri izabrane dionice (Grupa 1) s hrvatskog tržišta kapitala, sektor turizma. U toj grupi su dionice Valamar riviera (RIVP), Arena hospitality group (ARNT), Adris grupa (ADRS) i Liburnia riviera hoteli (LRH). Izračunati su ponderi za svaku dionicu koji definiraju portfelj s minimalnom varijancom i tangencijalni portfelj. U ovom radu toj grupi dodajemo novu dionicu iz različitih sektora hrvatske ekonomije: Ericsson Nikola Tesla (ERNT), Hrvatski telekom (HT) i Zagrebačka banka (ZABA). Dodajući pojedinu dionicu našim postojećim četirima dionicama izračunavamo i analiziramo kako to utječe na granicu efikasnosti i portfelj s minimalnom varijancom te tangencijalni portfelj, pokazujemo koja dionica najbolje odgovara danoj grupi u smislu smanjenja volatilnosti rezultata. Grafovi i izračuni pokazuju kako se rezultati mijenjaju kada se pojedina dionica ove grupe uključi u postojeću grupu turističkog sektora. Rezultati jasno pokazuju kako treba znati koju dionicu uključiti u postojeću grupu te koja najbolje pridonosi rezultatima portfelja.This paper is extension to work "Portfolio optimization with different number of assets and different risk preferences". Using Modern portfolio theory of Harry Markowitz for build-up efficient portfolio of forehand chosen stocks we have made efficient frontier consisted of four chosen stocks (Group 1) from Croatian capital market, tourism industry. This group includes stocks of Valamar riviera (RIVP), Arena hospitality group (ARNT), Adris grupa (ADRS) and Liburnia riviera hoteli (LRH). We have calculated weights for each stock in efficient portfolio with minimum variance and tangent portfolio. In this paper, we add to that group a new stock from different industry of Croatian economy: Ericsson N. Tesla (ERNT), Hrvatski telekom (HT) i Zagrebačka banka (ZABA). By adding a new stock to our existing four stocks, we calculated and analyzed impact on efficient frontier and minimum variance portfolio as well tangent portfolio showing which stock best suits to that group in the sense of volatility results decrease. Graphs and calculations show change of results resulting from inclusion of every single stock in existing group of tourism sector stocks. Results clearly show that one should know which stock to include in existing group and which one best contributes to portfolio results.
  
rrep