beta
Impresum1900. (Zadar : Vitaliani)
Mjesto tiskanjaZadar
Materijalni opis603 str. (razl. pag.), [1] list s tablom ; 22 cm.
SadržajSadržaj: Pristup. Izvori. Prvi prosvjetitelji slovjenski i glagolica. Životopis sv. Ćirila i Metoda i prvo doba glagolice. Prilozi. A. Sanctissimi domini nostri Leonis ... papae XIII. Epistola encyclica ... Grande munus christiani. Okružnica ... Lava ... pape XIII. ... Veliki nalog. - B. Codex legendarum et monumentorum de ss. Cyrillo et Methodio nec non de liturgia Slavica agentium: Legendae de ss. Cyrillo et Methodio. Monumenta epistolaria de ss. Cyrillo et Methodio agentia. Monumenta historiam liturgiae Slavicae illustrantia. Anhang II.: Glagolitische Fragmente; aufgefunden von Dr. K. A. C. Höfler, beleuchtet von Dr. P. J. Šafařik. Anhang III. Verzeichnis der glagolitischen Kirchengemeinden in den Diöcesen von Veglia, Zara, Spalato und Sebenico in denen der Gottesdienst in altslowenischer Sprache gefeiert wird. - C. Kako Ginzel ocjenjuje izvore o povjesti sv. Ćirila i Metoda i slavenske liturgije: Einleitung. Die Quellen zur Geschichte Cyrill's und Method's und deren Glaubwürdigkeit. - Ć. Kako stožernik Dinko Bartolini ocjenjuje izvore o povjesti sv. Ćirila i Metoda i slovjenske liturgije. - Č. Pismo Anastazija bibliotekara biskupu Gauderiku. - D. Kronika hrvatska drugčije nazvana Ljetopis popa Dukljanina. - E. Drugi starinski spisi. - F. Sv. Ivan Ninski, suvremenik i drug sv. Metoda. - G. Noviji spomenici: Novo nadjeni spomenici iz IX. i XI. vieka za panonsko-moravsku, bugarsku i hrvatsku poviest. - H. Sveobće pohvale tretoredcim glagolašim, osobito u Zadru i okolici: Sommario degl'attestati componenti la necessaria sussistenza e la vestizione de padri del terz'ordine di S. Franco nella Provincia di Dalmazia, Quarner ed Istria, ... - I. Zadarski tretoredci glagolaši dobro paženi sve do najnovijih doba. - J. Tri najnovije odluke Sv. Stolice o glagolici. - K. Tri najnovije odluke Zadarske nadbiskupije o glagolici.Tekst priloga A uporedo lat. i hrv.; Prilog B izišao prvobitno kao dodatak djelu: Joseph Ginzel, Geschichte der Slavenapostel Cyrill und Method und der slavischen Liturgie. 2. Ausg. Wien 1861, Anhang 1-132., taj je Anhang u ovoj knjizi uzet kao 1. pod B.; Prilog C je uvod istome Ginzelovu djelu 3-18. str.; Prilog Ć izišao kao predgovor djelu: Domenico Bartolini, Memorie storico-critiche archeologiche dei santi Cirillo e Methodio e del loro apostolato fra le genti slave, Roma 1881, V-XXIX. str.; Prilog Č preuzet iz djela Leopold Goetz, Geschichte der Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius, Gotha 1897., 243-246. str.; Prilog D donosi VIII. i IX. poglavlje Ljetopisa prema izdanju Popa Dukljanina, Letopis po latinski i toga nekoliko i još nešto po hrvatsku prepisu popa Jerolima Kaletića. Razsudjeno dao na svetio dr. Ivan Crnčić. U Kraljevici 1874, 10-21. str.; tekst uporedo lat. i hrv.; Prilog E donosi neke isprave preuzete iz djela Fr. Rački, Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia, Zagrabiae 1877.; Prilog F donosi izvatke iz djela F. Rački, Documenta, 377-379. str., Farlati, Illyricum Sacrum IV. 209 str. i V. Bianchi, Zara Christiana II. 270. str.; Prilog G izišao u Starinama, XII, 206-233. str. i u časopisu Neues Archiv, V.; Prilog H prema rukopisu koji se tada nalazio u arhivu oo. trećoredaca u Zadru pod slovom K.; Prilog I donosi odlomke iz djela S. Ferrari-Cupilli, Scritti storici e letterari, col. I. Zara 1889.; Prilog J prema Listu Biskupije splitske i makarske, 1894, br. 9.; Prilog K prema rukopisu iz god. 1898-1900. u arhivu Zadarske nadbiskupije.
Vrstaknjiga
NSK-ID000200966
Signatura157.565sv10/1
  
rrep