beta
Matična publikacijaSlovo (Zagreb)
Materijalni opisStr. 189-230 : ilustr.
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
OpisU ovome je članku provedena značenjska raščlamba nebliblijskih primjera leksema hrvatske crkvenoslavenske (u nastavku teksta: hcsl.) osnove smêr-, kao nastavak prethodno provedene značenjske raščlambe biblijskih primjera leksema iste osnove (LUČIĆ 2006-2007). Obje su raščlambe izvršene na osnovi korpusa primjera izlučenih iz korpusa pripremljenoga za izradu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Osim toga, većim je dijelom u oba članka uporabljena metodologija zasnovana na izlučivanju prijevodnih obrazaca te razjašnjenja u skladu s hipotezom o prirodnome semantičkome metajeziku. Tako postavljena raščlamba pokazuje da je značenjska struktura nebiblijskih primjera složenija od one biblijskih primjera
  
rrep