beta
Materijalni opis12, VII listova ; 14 x 10 i 18 x 11 cm.
NapomenaGlagoljski tekst ušiven u latinski prijepis.
SadržajGlagoljski tekst: Dari osobne za onoga ki služi ali bogoljubno posluša s[vetu] misu. (List 1-3); Molitve bogoljubne presvetomu Imenu Isusovu sproti vragom i nih činenija i višćim i sprotiv mnogim pogubam. Spravne po poštovanomu otcu Bartolu Kumbedi Saluci ...a prenešene i tolmačene od mene popu Jiuriju malateštiću pokojnoga maja od dobrina, štampane u rimu i koloni i u padovi..(4-8r); Molitve druge bogojiubne presvetomu imenu Isusovu sprotivu vražjim meštrijam, višćicam i mnogim drugim pogubam. Spravne po poštovanomu otcu fra bartolu Kambi od Šaluca... a od mene popa jiurja malateštinića bihu tolmačeni iz dijaškoga i latinskoga leto 1742 miseca agusta, a stampane va ferari i va pežari (8v-12r);Latinički prijepis (I-VII list)
Ostali autoriVolčić, Jakov
Materijalpapir
  
rrep