beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMassage is the manipulation of the body tissues by using techniques, such as rubbing, kneading, pressing, and rolling to sustain a state of health and wellness. Massage is one of the oldest and most natural healing applications in human history. Avicenna (980 – 1037) gained a very important position in the medical world with his most important work, the Canon of Medicine, known as the holy book of medicine in the Western world. Different types of massage were defined in the book. These were hard friction that braces the body, soft friction that relaxes the body, repeated friction that reduces the amount of fat in the body, moderately hard friction that improves the body, rough friction that leads the blood to the surface rapidly, gentle friction that increases blood flow in the application area, preparatory friction that prepares the body before exercise, and restorative friction that is applied after exercise which alleviates exhaustion. It may be seen that Avicenna, whose work shows influence of Greek and Roman physicians, was heavily influenced by Hippocrates and Galen. It is seen that the massage techniques and effect mechanisms defined by Avicenna about a thousand years ago have contributed a lot to the developments in massage through the historical process.Masaža je manipulacija tjelesnih tkiva pomoću tehnika kao što su trljanje, gnječenje, pritiskanje i valjanje kako bi se održalo zdravlje. To je jedna od najstarijih i najprirodnijih ljekovitih primjena u ljudskoj povijesti. Avicenna (980. – 1037.) zauzeo je važno mjesto u svijetu medicine svojim najvažnijim djelom Kanon medicine, poznatim kao sveta knjiga medicine u zemljama zapadnog svijeta. U knjizi su definirane vrste masaža. To su čvrsto trljanje koje priprema tijelo, meko trljanje koje opušta tijelo, ponavljajuće trljanje koje smanjuje količinu masnih stanica u tijelu, umjereno čvrsto trljanje koje pomaže tijelu, grubo trljanje koje ubrzano dovodi krv do površine tijela, blago trljanje koje povećava protok krvi u području na kojem se primjenjuje, pripremno trljanje koje priprema tijelo prije vježbanja i obnavljajuće trljanje koje se primjenjuje nakon vježbanja, a ublažava iscrpljenost. Može se vidjeti da je Avicenna, čiji rad pokazuje utjecaj grčkih i rimskih liječnika, bio pod snažnim utjecajem Hipokrata i Galena. Vidljivo je da su tehnike masaže i mehanizmi djelovanja, koje je Avicenna definirao prije otprilike tisuću godina, uvelike pridonijeli razvoju masaže tijekom povijesti.
  
rrep