beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMethod: We reviewed Avicenna’s Canon and his viewpoints on the anatomy of the rib bones and their fractures and compared it with conventional medicine. Result: He described the anatomy of the ribs; he explained the effectiveness of their structure in the protection of vital organs. He also suggested some methods for the management of rib fractures, such as using vacuum at the fracture site or open surgery in case of complications. Conclusion: Avicenna’s point of view on the approach toward rib fractures had some similarities and differences with conventional practice. Some of his suggestions could be taken into account.Uvod: U svom remek-djelu Canon u Tibbu Avicena je iznio zanimljiva gledišta vazana uz simptome prijeloma rebrenih kostiju i njihov fizički pregled te liječenje komplikacija. Metoda: Donosimo pregled Avicenina Canona i njegova pogleda na anatomiju rebrenih kostiju i njihove prijelome i uspoređujemo ih s konvencionalnom medicinom. Rezultat: Avicena je opisao anatomiju rebara; objasnio je djelotvornost njihove strukture u zaštiti vitalnih organa. Predložio je i neke od metoda za liječenje prijeloma rebara poput upotrebe vakuuma na mjestu prijeloma ili otvorene operacije u slučaju komplikacija. Zaključak: Avicenin pogled na pristup liječenju prijeloma rebara imao je neke sličnosti i razlike s konvencionalnom praksom. Neka od njegovih razmišljanja mogu se i danas uzeti u obzir.
  
rrep