beta
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisU prilogu se raspravlja o asindetskim složenim strukturama u hrvatskome jeziku te se nastoji dokazati da one nisu neutralne s obzirom na dihotomiju koordinacija (parataksa) ~ subordinacija (hipotaksa), ali da se tipovi sintaktičke (ne)zavisnosti u njima ostvaruju drukčije negoli u sindetskim surečeničnim vezama. Razmatraju se nadalje one asindetske strukture za koje se može utvrditi da ih odlikuje implicitna subordinacija. Pritom se posebna pozornost poklanja razlozima zahvaljujući kojima se takve strukture u kojima nedostaju uobičajeni signali sintaktičkih odnosa među surečenicama (u našem slučaju subjunktori) smatraju subordiniranima.Asyndetic structures are particularly interesting with respect to the coordination (parataxis) ~ subordination (hypotaxis) dichotomy: they include those that can be reformulated both as a coordinated and as a complex sentence (e.g. Hladno je, dobro se obuci! – Hladno je pa se dobro obuci! or Budući da je hladno, dobro se obuci!), but also those that can only be reformulated as either a coordinated or a complex sentence (e.g. Nije se posebno trudila, čekala je da se problem riješi sam. – Nije se posebno trudila, nego je čekala da se problem riješi sam, that is, Pomislila sam, kucnuo je čas! – Pomislila sam da je kucnuo čas.). We start from the position that asyndetic structures are not neutral with respect to the abovementioned dichotomy, but that the types of syntactic (in)dependency are realised in them in a different way than in syndetic structures. We focus on those asyndetic structures for which it can be determined that they are characterised by implicit subordination. Special attention is paid to the reasons why such structures that lack the usual signals of syntactic relations between clauses (in our case, subjuncts) are considered to be subordinated.
  
rrep