beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisIn diesem Beitrag wird Bewertung nach den Ansätzen der Bewertungstheorie von Martin und White (2005) am phraseologischen Korpus der Fußballberichte untersucht. Am Material der deutschen und kroatischen Zeitungstexte zu Fußball, die meistens Berichte und Interviews umfassen, wird in beiden Sprachen untersucht, welche Phraseme der Bewertung dienen. Dabei wird unter Bewertung vor allem das Urteil des Verhaltens der Teilnehmer am Fußballspiel verstanden. Folgende Verhaltensweisen werden unterschieden: wie (un)üblich sich jemand verhält, wie (un)fähig jemand ist, wie (un)entschlossen jemand ist, und wie (un)ethisch jemand ist. Es wird auf die Frage eingegangen, ob Phraseme nur im Kontext bewertende Funktion übernehmen, oder ob sie in ihrer Grundbedeutung schon evaluativ sind.Evaluacija je definirana kao izraz stava ili emocije sudionika. U ovome radu istražuje se evaluacija na frazeološkome korpusu nogometnih izvještaja na njemačkome i hrvatskome jeziku. Pod evaluacijom se pritom podrazumijeva prosudba ponašanja sudionika u nogometnoj igri. Analiza se temelji na sljedećim načinima ponašanja: koliko se (ne)normalno tko ponaša te koliko je tko (ne)sposoban, (ne)odlučan, (ne)iskren i (ne)etičan. Analizom je zaključeno da se frazemi mogu podijeliti na one koji u sebi već sadržavaju evaluativno značenje i one koji takvo značenje mogu dobiti tek u kontekstu, pri čemu je utvrđeno da je broj frazema s evaluativnim značenjem izvan konteksta znatno veći. Što se tiče kategorije suda, u oba se jezika ponajviše procjenjuje sposobnost igrača i trenera te njihovo ponašanje na terenu, tj. evaluira se koliko je tko (ne)sposoban.
  
rrep