beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisU literaturi je pokazano kako se sintaktička struktura, za razliku od značenja iskaza, vrlo kratko zadržava u pamćenju, osobito nakon rečenične granice (Caplan 1972, Jarvella 1971). Unatoč tomu postoje istraživanja koja pokazuju kako sintaktička struktura koja prethodi elipsi glagolske skupine utječe na njezinu obradu i interpretaciju (Hankamer i Sag 1976, Shapiro i Hestvik 1995). Frazier i Clifton (2005) formuliraju hipotezu glavne tvrdnje prema kojoj se novi jezični materijal povezuje s glavnom tvrdnjom prethodne rečenice ako je ona lako dostupna te hipotezu domene koordinacije prema kojoj je u obradi koordinirane strukture dostupna čitava koordinirana struktura ili samo recentna sastavnica. Te su hipoteze eksperimentalno potvrđene u engleskom jeziku ispitivanjem odabira antecedenta eliptičnih rečenica koje otvaraju mogućnost višestruke interpretacije. U ovom su radu hipoteze glavne tvrdnje i domene koordinacije eksperimentalno testirane u hrvatskom jeziku ispitivanjem odabira antecedenta eliptičnih rečenica kojima prethode zavisnosložene (Tina je otišla kući nakon što je popila piće. I Marija je. // Nakon što je popila piće, Tina je otišla kući. I Marija je.) i nezavisnosložene rečenice (Tina je otišla kući i popila piće. I Marija je. // Tina je popila piće i otišla kući. I Marija je.). U ispitivanju je dodatno mjereno i vrijeme reakcije ispitanika. Rezultati eksperimenta pokazuju da su ispitanici, neovisno o vrsti rečenice koja im je prethodila, dominantno birali koordiniranu strukturu kao antecedent elipse. Uz to, u interpretaciji elipse nakon zavisnosloženih rečenica zabilježen je utjecaj glavne tvrdnje, ali i utjecaj recentnosti na odabir antecedenta.Psycholinguistic research of language processing has provided evidence that memory for the syntactic structure, as opposed to memory of the meaning of the utterance, is short lived, especially across the sentence boundaries (Caplan 1972, Jarvella 1971). However, the syntactic structure of the preceding text influences processing and interpretation of the ellipsis. (Hankamer and Sag 1976, Shapiro and Hestvik 1995). Frazier and Clifton (2005) formulated the (1) Main Assertion Hypothesis (MAH): comprehenders prefer to relate material in a new sentence to the main assertion of the preceding sentence; (2) Conjunction Domain Hypothesis: the processing of conjunction allows either the entire conjoined phrase to be processed or just the closer conjunct. These hypotheses are experimentally confirmed in the study of the interpretation of ambiguous elliptical sentences (Frazier and Clifton 2005). In this paper we experimentaly test the role of the Main Assertion Hypothesis and the Conjunction domain Hypothesis in the interpretation of VP ellipsis in Croatian. The differences in interpretation and reaction times were measured in comprehension task for two-sentenced discourses including complex sentences (e.g. Tina je otišla kući nakon što je popila piće. I Marija je. ‘Tina went home after she had a drink. So did Marija.’) and compound sentences (Tina je otišla kući i popila piće. I Marija je. ‘Tina went home and had a drink. So did Marija.’). Results suggest that the dominant strategy is choosing the cojoined structure as an antecedent of VP ellipsis. However, the effects of the main assertion and clause order are observed in the interpretation of the ellipsis following complex sentences. Results for the preferred interpretation of elliptical sentences that follow compound sentences confirm the Conjunction Domain Hypothesis i.e. the role of the clause order in processing.
  
rrep