beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisThe complex subordinator unless (Cr. osim ako; Sl. razen če) introduces subordinate conditional clauses carrying exceptive meaning. It is usually assumed that unless-clauses are akin to (and replaceable by) negative if-conditional clauses, with the choice of one over the other being governed by semantic and pragmatic factors. This paper investigates subordinate unless-clauses in Croatian and Slovenian in comparison to English, primarily with regard to their interpretation, the possibility of expressing hypothetical and factual meanings, and the (non-)occurrence of pleonastic negation. Based on the data collected from referential corpora of Croatian, Slovenian and English we aim to establish not only the similarities that exist regarding unless-clauses across the three languages, but also some significant differences: as opposed to Croatian and Slovenian, English unless-clauses rarely/ /untypically express hypothetical meanings. As for the occurrence of pleonastic negation in unless-clauses, it never appears in English while in Croatian and Slovenian it is common but completely optional, with Slovenian displaying both properties of pleonastic negation – the assignment of the genitive of negation and no licensing of strong NPIs – and Croatian only one (no strong NPI licensing). Even though unless-clauses in both Slavic languages display very similar properties, their distribution with regard to negation is to some extent different: affirmative unless-clauses are more frequent in Slovenian than in Croatian, while the number of those with overt pleonastic negation is significantly smaller. We conclude that unless-clauses are an example par excellence of the fine-grained interplay of syntax, semantics and pragmatics, which primarily mediates the speaker’s communicative needs and intentions.Složeni veznik osim ako (slov. razen če, engl. unless) uvodi zavisne pogodbene surečenice s isključnim značenjem. Takve se surečenice obično smatraju srodnima (i zamjenjivima) niječnim pogodbenim surečenicama s veznikom ako, a izbor između tih dvaju tipova surečenica ovisi o semantičkim i pragmatičkim čimbenicima. U ovome se radu istražuju zavisne surečenice uvedene veznikom osim ako u hrvatskome i slovenskome u usporedbi s engleskim jezikom, prije svega s obzirom na njihovo tumačenje, mogućnost izražavanja hipotetskoga i činjeničnoga značenja te pojavu pleonastične negacije. Pritom se navode neki od ranijih pristupa, koji su uglavnom bili usmjereni na prirodu izrečenoga uvjeta (pogodbe) ili su željeli utvrditi značenjski doprinos surečenica s osim ako u kvantifikacijskome okružju, u kojemu su ih smatrali ili isključnim operatorom nad skupom kvantifikatora, ili presupozicijski (i pragmatički) motiviranim pojačivačem pogodbenoga uvjeta putem veznika osim ako. Na temelju podataka prikupljenih u referentnim korpusima hrvatskoga, slovenskoga i engleskoga želi se utvrditi ne samo sličnosti koje postoje u tim trima jezicima s obzirom na surečenice s veznikom osim ako nego i neke bitne razlike. Za razliku od hrvatskoga i slovenskoga, engleske surečenice s osim ako (engl. unless) rijetko izražavaju hipotetsko značenje: hrv. Došao bih na predstavljanje knjige, osim ako ne bi bila / ne bude velika gužva., slov. Na predstavitev knjige bi prišel, razen če ne bo / ne bi bilo gneče., engl. *I’d come to the book presentation, unless there’s a huge crowd. Kada je riječ o pojavi pleonastične negacije u takvim surečenicama, ona se u engleskome nikad ne pojavljuje, dok je u hrvatskome i slovenskome uobičajena, ali neobavezna.
  
rrep