beta
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisKajkavski hrvatski književni jezik odlikuje se pojedinim sintaktičkim obilježjima zavisnosloženih rečenica u cijelome razdoblju (od 16. do 19. st.) ili onima koja se razlikuju u prvim književnim tekstovima u odnosu na ostale tekstove do kraja razdoblja. Na temelju najstarijih kajkavskih književnih tekstova druge polovice 16. stoljeća (I. Pergošić, A. Vramec, Listine hrvatske) u radu se analiziraju eksplicitne zavisnosložene rečenice nastale uvrštavanjem na temelju raspodjele i značenja veznika ar i jer uzročnih rečenica. Sintaktička obilježja zavisnosloženih rečenica uvedenih veznicima ar i jer u najstarijim izvorima kajkavskoga hrvatskog književnog jezika uspoređuju se s potvrdama u kajkavskim književnim tekstovima do kraja razdoblja.The Croatian Kajkavian literary language is characterised by particular syntactic characteristics in complex sentences that are comparable throughout the entire period from the 16th to the 19th century, or which differ between the earliest literary texts and the remaining texts written until the end of the same period. On the basis of the oldest late-16th century Kajkavian literary texts (I. Pergošić, A. Vramec, Listine hrvatske), this paper analyses compound predicate sentences on the basis of the structure and meaning of their conjunctions ar, jer causative sentences. The syntactic characteristics of these types of complex sentences in the oldest Croatian Kajkavian literary language sources are compared with attestations in pre-19th century Kajkavian literary texts.
  
rrep