beta
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisU Biskupskom arhivu u Senju nalazi se rukopisna knjiga prihoda Senjskog kaptola iz 17. stoljeća. Pisana je glagoljskom kurzivom i latinicom. Iz knjige se mogu pratiti društvene i crkvene prilike u tom biskupijskom gradu, u vrijeme kada je senjsko-modruški biskup boravio u slobodnom dijelu Modruške biskupije, a Senjska biskupija spala na jednu (senjsku) župu kojom upravlja kaptol. Krajem istoga stoljeća Senju kao biskupijskom središtu porast će važnost jer će se biskup vratiti u nj, a njegova jurisdikcija protegnut će se na široki prostor koji je oslobođen od Turaka.In the Bishop’s archive in Senj there is a handwritten book of the income of the Senj Chapter from the 17th century. It is written in Glagolitic italic and Latin scripts. In the book can be followed the social and ecclesiastical conditions in this diocesan town at the time when the Senj-Modruš bishop lived in the free part of the Modruš diocese, and the Senj diocese belonged to one (Senj) parish which was governed by the Chapter. At the end of the same century, Senj as a diocesan centre would grow in importance because the bishop returned to it, and his jurisdiction would extend over the wider area which was liberated from the Turks.
  
rrep