beta
Materijalni opisDimenzije nadgrobne ploče: 186 x 69,5 cm. Dimenzije natpisnog polja: 71 x 46 cm.
NapomenaNatpis je uklesan na nadgrobnoj ploči koja je likovno bogatije ukrašena. Uložena u dekorativni kameni okvir, ona je pokrivala zidanu raku u sredini crkvene lađe. Ploča je po visini razdijeljena na dvije kartuše, što su oblikovane po renesansnom ukusu XVI stoljeća. U gornjoj kartuši uklesana su svećenička znamenja: kalež i misna knjiga, a u donjoj kartuši je glagoljski natpis.Spomenik je oblikovao klesar koji je pod glagoljskim natpisom signirao latiničkim inicijalima: M Z Z, tj. majstor (mistro) Zuane ili Zorzi Z. Isti majstor je radio i u drugim mjestima u Istri. Godine 1595. izradio je nadgrobnu ploču popu jurju Staveru (vidi s. v. Sv. Ivan od Šterne) a god 1602. signirao je na preslici za zvona crkve sv. Pankracija u selu Brkaču (vidi s. v. Brkač).Arhivska dokumentacija: Pismo župnika Kastelca iz Sv. Lovreča Pazenatičkog Vj. Spinčiću 22. IV. 1881. Arhiv JAZU VIII-161.Literatura: Kukuljević, Acta croatica, str. 282, br. 293. Spinčić, Crtice, str. 59. Jelić, Fontes XVI s., str. 36, br. 142.
OpisNatpis bilježi dan smrti popa Stepana Dekovića, bačavskog župnika i njegovu oporučnu odredbu o upotrebi njegove rake u budućnosti. U njoj nema pravo na ukop nitko, bio svjetovnjak (mundani) bio klerik (duhovan) osim svećenika iz roda Dekovića. Troškovi ukopa i oficijature isplaćuju se iz legata popa Stepana, "na špendije bivšega Stepana". Formula poniznosti "komu je grob plaća a grehi bogatajstvo" česta je u tekstovima glagoljaša od XIV do XVI stoljeća. Neki izrazi preuzeti su iz latinske i talijanske terminologije, tako 'mundani' (lat. mundanus) svjetovan, 'od parte' (tal. da parte) od roda, 'špendije' (tal. spendere, spendio) trošak.Hodanjem po ploči mnoga su se slova do danas potpuno istrla. Od nekih su preostali samo tragovi. Mjesta koja su danas sasvim nečitljiva ili nesigurna popunjavam prema precrtu Kastelčevu iz godine 1881., kad su ta mjesta još bila čitka. Ploča je radi čuvanj izvađena iz pločnika i pričvršćena uz sjeverni zid god. 1954.
Sadržaj1581. miseca jenvara na 22. preminu gospodin Stepan Devković, plovan bačavski, kemu je grob plaća a grehi bogatajstvo i v ta grob da se nima pokop nidan mundani i duhovan, razve ako bi ki redovnik bil od parte Deković, zač bi za ne pal grob na špendije bivšega Stepana.
Prostorni obuhvatIstra
Tehnika izradeklesanje
  
rrep