beta
Matična publikacijaPortal (Hrvatski restauratorski zavod. Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDa bi osigurala vojnu i političku prevlast u gradovima u kojima je pri preuzimanju vlasti naišla na otpor, Mletačka Republika je početkom 15. stoljeća užurbano pristupila obnovi postojećih utvrda i izgradnji novih. U Šibeniku je svoju posadu smjestila u srednjovjekovnom gradskom kaštelu iznad grada te ga povezala s obalom šibenskog zaljeva utvrđenim prolazom, „putom spasa“, planirajući njime dopremiti pojačanja u slučaju opsade kaštela ili ga iskoristiti za povlačenje posade u slučaju njegova pada u neprijateljske ruke. Put spasa sagrađen je u formi dvostrukog bedema. Imao je kulu na ulazu i još jednu koja je prolaz dijelila na dva dijela. Premda nikad nije poslužio svrsi za koju je bio izgrađen, komunikacija kroz dvostruki bedem mogla se uspostavljati na dvije razine: stubama i rampama postavljenim na tlu i preko šetnica pri vrhu dvaju paralelnih zidnih plašteva. Prema do sada dostupnim podacima proizlazi da je šibenski put spasa jedinstvena pojava u dalmatinskoj vojnoj arhitekturi, a među nadasve rijetko sačuvanim primjerima na teritoriju Mletačke Republike ističe se svojom monumentalnošću, jasnoćom forme i prepoznatljivošću u gotovo svim elementima.At the beginning of the 15th century, the Republic of Venice quickly started rebuilding existing fortifications and constructing new ones in order to secure military and political dominance in the cities that resisted its rule. In Šibenik, the Republic placed its garrison in the medieval citadel above the city and connected it to the coast in the bay of Šibenik with a fortified passage, a road of salvation, planning to use it for reinforcements in case of a siege, or for the garrison’s retreat in the event it fell into enemy hands. The road of salvation was built in the form of a double rampart, and had a tower at the entrance, and another one that divided the passage into two parts. Even though it was never used for the purpose it was originally built for, communication through the double rampart could take place on two levels: the stairs and ramps on the ground, and over the walkway at the top of two parallel wall claddings. The road of salvation in Šibenik is the only known example in Dalmatian fortification architecture. There are no other examples of a road of salvation of this size with defined dimensions and form on the Dalmatian coast, and with almost all preserved elements. According to the available data, its form is unique amongst the fortifications of the Republic of Venice, some of which have recently received the status of world heritage site. Therefore, when restoring and presenting this monument, it is important to bear in mind not to violate its unity, historical identity and clarity of various forms of design, especially the interesting and unique communication on two different levels, original functions and materials. The road of salvation in Šibenik is extremely valuable for the history of fortifications and architecture in Dalmatia in general, Croatian cultural heritage, and, in a broader context, for the history of fortifications in the Republic of Venice.
  
rrep