beta
Matična publikacijaMedijske studije (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisThis paper is based on a research study designed to explore how adolescents, in situations of political polarization, deploy online networks to articulate, negotiate, and enact their political and religious identities. Based on social media ethnography tracing the online engagements of 44 high school students over a period of eighteen months, and supplemented with in-depth interviews conducted in their village communities, this study explores why social media networks emerge as ideological niches frequented by students to enact their participation as members of their respective religious communities. It suggests that in situation of experienced political polarization and discrimination, students use social media affordances to replicate their offline socio-political and religious engagements onto their virtual spaces and in the process reinforce their radical religious identities.Rad se temelji na istraživanju koje ispituje kako adolescenti, u situacijama političke polariziranosti, razvijaju online zajednice da bi iznijeli, obrazložili i branili svoje političke i religijske identitete. Polazeći od etnografije društvenih medija, praćenjem online uključenosti 44 srednjoškolska učenika tijekom osamnaest mjeseci te provođenjem dubinskih intervjua u njihovim seoskim zajednicama, istraživanje nastoji odgovoriti na pitanje zašto se društvene mreže javljaju kao ideološke niše učenika gdje pokazuju svoju uključenost kao članovi određenih religijskih zajednica. To sugerira da u situacijama u kojima su iskusili političku polarizaciju i diskriminaciju učenici koriste pogodnosti društvenih medija da ponove svoj offline društveno-politički i religijski angažman u virtualnim prostorima te da u tome procesu osnaže svoj radikalni religijski identitet.
  
rrep