beta
Matična publikacijaMedijske studije (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis article presents the results of a research-creation project undertaken in Brazil during a period of thirty months to assess how journalists of the so-called Generation Z handle emerging technologies and create specific narratives on converging media platforms. The study included 125 university students on a multi-platform journalistic creation project subject to the methods of Paulo Freire’s theory. The results show that Gen Zers establish writing parameters that avoid complex browsing and are based on a virtual newsroom and multitasking. New journalistic models to be led by the students who participated in the study will probably rely on an organizational setting characterized by horizontal decision-making processes and more flexible, democratic production. Immersed in the context of imminent democratic backsliding in Brazil, research participants defined their news agenda as a form of contesting hegemonic discourses.Ovaj članak predstavlja rezultate istraživačko-stvaralačkog projekta provedenog u Brazilu u razdoblju od trideset mjeseci čiji je zadatak bio istražiti kako se novinari takozvane generacije Z nose s novim tehnologijama i stvaraju specifične narative na konvergirajućim medijskim platformama. Istraživanje je uključilo 125 studenata u projekt stvaranja sadržaja na različitim platformama, pri čemu su se koristile teorija i metode koje je osmislio Paul Freire. Rezultati pokazuju da generacija Z uspostavlja parametre pisanja kojima izbjegava složeno pretraživanje i koji se temelje na virtualnoj redakciji i multitaskingu. Novi novinarski modeli otkriveni kod studenata koji su sudjelovali u istraživanju vjerojatno će se oslanjati na organizacijsko okruženje čije su karakteristike horizontalno odlučivanje i fleksibilnija, demokratičnija produkcija. U kontekstu trenutnog demokratskog nazadovanja u Brazilu, sudionici istraživanja definirali su svoju informativnu agendu kao oblik borbe protiv hegemonijskog diskursa.
  
rrep