beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaPrilozi na str. 239-246.
Vrstačlanak
OpisSvrha je rada predstavljanje manifestacije Sesvetskog pjesničkog maratona, koji djeluje već dvanaest godina u sklopu programa Kulturni četvrtak u Sesvetama u Knjižnici Sesvete, Knjižnice grada Zagreba. Pristup. U uvodu su navedeni poticaji za osmišljavanje programa Kulturni četvrtak u Sesvetama, zatim slijedi kronološki prikaz pokretanja manifestacije Sesvetski pjesnički maraton. Posljednjih pet godina, u sklopu Sesvetskog pjesničkog maratona, provodi se anketa kako bi se pratilo zadovoljstvo sudionika sa svrhom kontinuiranog poboljšavanja manifestacije. Rezultati. Rezultati provedene ankete pokazali su da za Sesvetski pjesnički maraton postoji velik interes. Manifestacija se postupno razvijala i mijenjala prema iskazanim potrebama i interesima korisnika te je prepoznata među sudionicima koji se više puta vraćaju. Originalnost. Rad prikazuje analizu potreba korisnika, prednosti i nedostatke knjižničnog programa te prepoznavanje mogućnosti za unapređivanje manifestacije.The purpose of this paper is to present the event Sesvete Poetry Marathon which has been taking place in the Sesvete Library for the past twelve years as a part of the project Cultural Thursday in Sesvete. Approach. The introduction describes the reasons for developing the project Cultural Thursday in Sesvete. It is followed by the chronological overview and the launching of the event Sesvete Poetry Marathon. For the last five years, as a part of the Sesvete Poetry Marathon, a survey has been conducted to explore the satisfaction of the participants in order to continuously improve the manifestation. Results. The results of the survey have shown that there is a great interest for the Sesvete Poetry Marathon. The manifestation has gradually developed and changed in accordance with the users’ needs and interests and has been recognized among the participants who repeatedly visit the event every year. Originality. This paper presents the users’ needs analysis, the advantages and disadvantages of this specific library service and recognizes the possibilities to improve the manifestation in the future.
  
rrep