beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj je rada prikazati mogućnosti, dosege i dobru praksu rada Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba u promicanju UN-ove Agende za održivi razvoj 2030. Svojim radom trenutno nastoji doprinijeti sljedećim ciljevima: Cilju 4. – Kvalitetno obrazovanje, Cilju 10. – Smanjenje nejednakosti, Cilju 11. – Održivi gradovi i lokalne zajednice, Cilju 16. – Mir i pravednost, Cilju 17. – Partnerstvo za ciljeve. Pristup/metodologija/dizajn. Rad je nastao na temelju kronološkog praćenja primjera dobre prakse nastalih u radu Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba, a koji doprinose ostvarenju zadanih ciljeve Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. Rezultati. Sukladno evaluaciji bibliobusnih stajališta u lipnju, početkom sljedeće školske godine otvaraju se nova te zatvara dio postojećih stajališta za koja je utvrđeno da više nisu potrebna u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Reorganizacija se radi s ciljem promicanja jednakopravnosti u pružanju knjižničnih usluga i povećavanja mogućnosti pristupa istima. Misija je omogućiti svima jednak pristup knjižničnoj građi, informacijama i znanju. U 2018. godini Bibliobusna služba obilazi 77 stajališta, od kojih je 55 u Gradu Zagrebu, a 22 u Zagrebačkoj županiji. Ukupan broj članova je 4505, od kojih su 2870 djeca, a 1635 odrasli. Unutar Projekta 65 Plus, programom Knjigom do vrata surađuje se s domovima za starije i nemoćne osobe i individualno posjećuje korisnike. Intenzivirana je i nabava audiovizualne i elektroničke građe koja obuhvaća i prilagođenu građu u DAISY-book-formatu, namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama. Društveni značaj. Promicanje jednakopravnosti u pružanju najprilagodljivije knjižnične usluge povećavanjem mogućnosti pristupa istima prema potrebama promjenjivog stanovništva bez obzira na mjesto stanovanja.The aim of the paper is to present the possibilities, achievements and good practices of the Mobile Library Service of the Zagreb City Libraries that aim to achieve the goals of the UN Agenda for Sustainable Development 2030. The Mobile Library Service is included in many activities of the Zagreb City Libraries. Currently, the Mobile Library Service is contributing to the following Agenda objectives: Objective 4 - Quality education, Objective 10 - Reducing inequality, Objective 11 - Sustainable cities and local communities, Objective 16 - Peace and equality, Objective 17 - Partnership for goals. Approach/methodology/design. The paper is based on a chronological follow-up of good practice examples of the Mobile Library Service of the Zagreb City Libraries which contribute to achieving the stated goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Findings. In accordance with the evaluation of the regularly scheduled stops of the Bookmobile Service in June, a number of new stops will be opened at the beginning of the next school year, and some of the existing ones will be closed because the evaluation has shown that they are no longer needed in the City of Zagreb and the Zagreb County. The reorganization is aimed at promoting equality in the provision of library services and enhancing access to them. The mission is to provide everyone with equal access to library materials, information and knowledge. In 2018, the Mobile Library Service visited 77 stops, out of which 55 are in the City of Zagreb and 22 in the Zagreb County. The total number of mobile library members was 4,505, out of which 2,870 were children and 1,635 were adults. Within the Project 65 Plus, in the Book-to-Door program, the library collaborates with the nursing homes and visits the users individually.
  
rrep