beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaPrilozi na str. 173-190.
Vrstačlanak
OpisCilj je članka projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb Knjižnica grada Zagreba prikazati u svjetlu suradnje s udrugama, kroz prizmu sudioničkog upravljanja u kulturi. Metodologija. U članku se daje pregled suradnje knjižnica s udrugama u kontekstu programa namijenjenih zaštiti okoliša i poticanju održivoga razvoja društva, od pilot-projekta Zelena knjižnica, koji se provodio 2016. godine u jednoj knjižnici mreže, do projekta Zelena knjižnica za zeleni Zagreb, koji se aktualno provodi u dvadeset jednoj knjižnici. Pojam „zelena knjižnica“ u radu se upotrebljava isključivo u značenju knjižničnih programa i usluga usmjerenih na informiranost korisnika o održivom razvoju društva i nužnosti zaštite okoliša te stjecanja znanja i vještina u svrhu poboljšanja kvalitete života. Prikaz „zelenih“ programa koji su dosad ostvareni suradnjom knjižnica mreže Knjižnica grada Zagreba i udruga dan je na osnovi objavljenih radova te knjižničnih izvještaja o provedbi projekta. Projekt se provodi od 2017. godine, a s obzirom na to da je izvještajno razdoblje projekta polugodišnje, u članku se daje pregled za razdoblje od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine. Rezultati. Pregled dosadašnje suradnje s brojnim udrugama koje se bave zaštitom okoliša i promicanjem vrijednosti održivog razvoja društva pokazuje da se suradnja ostvarila u svim vrstama programskih sadržaja koji se provode u sklopu projekta, a razvidno je također da je suradnja s organizacijama civilnog društva, ugrađena u temelje projekta, jamstvo kvalitete i raznovrsnosti programskih sadržaja te osiguranje mogućnosti da u provedbi projekta aktivno sudjeluje što veći broj sugrađana.The purpose of the paper is to present the Green Library for Green Zagreb project in the light of cooperation with associations, from the perspective of participatory governance in culture. Approach. The paper provides an overview of the cooperation between libraries and associations, in the context of programs aimed towards environmental protection and encouraging sustainable development, from the Green Library pilot project, implemented in 2016 in one library within the Zagreb City Libraries network, to the Green Library for Green Zagreb project, currently being conducted in 21 libraries. The term “green library” implies library programs and services aimed at informing users about sustainable development and the necessity of environmental protection as well as acquiring knowledge and skills to improve the quality of life. An overview of “green” programs realized so far through the cooperation between libraries of the Zagreb City Libraries network and various associations is based on the published papers and library reports on the conduction of the project, launched in 2017. Considering that the project reports are semi-annual, the paper explores the period from January 2017 to June 2019. Results. The overview of cooperation with many associations that deal with environmental protection and promoting sustainable development values demonstrates that it was established in all kinds of programs within the project. It is also apparent that cooperation with civil society organizations, built in the foundations of the project, guarantees quality and diversity of the programs and ensures that as many citizens as possible actively participate in the project. Originality. Apart from being the first overview of cooperation between Croatian “green” library programs and civil society organizations, the paper also points to the importance of pushing public-civil partnerships towards participatory governance.
  
rrep