beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSveučilišna knjižnica Rijeka ima na raspolaganju ograničena sredstva namijenjena kupnji knjižnične građe. Cilj je ovoga rada analizom dostupnih podataka o korištenosti građe nabavljene kupnjom utvrditi u kojem je stupnju ta nabava uspješna, odnosno koliko se kupljena građa zaista i koristi te pokušati identificirati razloge nekorištenja. Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju izvještaja o posudbi građe generiranih iz knjižničnog programa provedena je analiza korištenosti građe nabavljene kupnjom. Analiza je provedena na omeđenim publikacijama nabavljenim i korištenim u petogodišnjem razdoblju od 2014. do 2018. godine. Rezultati. Rezultati analize pokazali su da se najviše nabavlja domaća građa, da sadržajno građa odgovara područjima koja se izučavaju na Sveučilištu te da je vrlo visok postotak građe koja je kupljena za fond Knjižnice zaista i posuđen od strane korisnika. Ograničenja. Kako Knjižnica kupuje iznimno mali broj serijskih publikacija, analiza je ograničena na kupljene monografije. Praktična primjena. Metodologiju analize može se primijeniti u knjižnicama koje imaju pristup istim ili sličnim izvorima podataka. Primjenjiva je u knjižnicama koje smatraju potrebnim povremeno procjenjivati uspješnost vlastite nabavne politike, a gledano kroz (ne)korištenje nabavljene građe bez obzira na sam način nabave. Također, rezultate analize može se koristiti kao argument u razgovorima s osnivačem i drugim eventualnim financijerima u nastojanju osiguravanja više sredstava za nabavu, odnosno za prilagodbu vlastite nabavne politike ukoliko se procijeni da je to potrebno. Originalnost/vrijednost. Uobičajeno metode vrednovanja knjižničnih zbirki promatraju zbirku, odnosno cjelokupni knjižnični fond kao cjelinu bez obzira na sam način nabave građe.The University of Rijeka Library has limited financial funds for the acquisition of library materials at their disposal. Based on the existing data on the purchased books usage statistics, this paper aims to determine the efficacy of these acquisitions, that is, if the library users have really borrowed the purchased books. Furthermore, the paper will try to identify the books that were purchased but not borrowed and explore the reasons why they were not borrowed. Approach/methodology/design. Based on the reports of the book loans generated by the library software, the usage analysis of the purchased books has been carried out. The analysis was conducted on the monographs which were purchased and borrowed in the period between 2014 and 2018. Findings. The results show that in the researched period mostly domestic books were purchased. The topics and the content of the acquired books correspond to the study programs of the University of Rijeka. High percentage of the purchased books have been borrowed later by the library users. Research limitations/implications. Since the University of Rijeka Library is purchasing only a small number of serial titles, this analysis is limited to the purchased monographs only. Practical implications. The methodology of the analysis can be applied in libraries that can procure the same or similar data reports. It is applicable in the libraries that consider necessary the evaluation of their own acquisition policies from time to time, taking into consideration the usage data on all acquired materials, regardless of the acquisition methods. The analysis results can be used as an argument in the negotiations with the library founders and any other potential library financiers. They can also be used to revise and adjust library acquisition policies. Originality/value. Usually, the collection evaluation methods are used on the entire collections or the library holdings as the whole, regardless of the acquisition methods.
  
rrep