beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj je rada ukratko prikazati osnivanje i razvoj Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik do 80-ih godina 20. stoljeća, ponajviše u kontekstu razvoja hrvatskog knjižničarstva i knjižnica, ali i općih društvenih i političkih prilika. Pristup/metodologija/dizajn. U prvom dijelu rada opisane su prilike u Šibeniku tijekom 20. stoljeća, u vrijeme nastanka i razvoja gradske knjižnice. Drugi i treći dio rada prati razvoj Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić"’ Šibenik u kontekstu razvoja hrvatskog knjižničarstva, i to od osnutka knjižnice 20-ih godina 20. stoljeća do Drugog svjetskog rata, te u trećem poglavlju od rata prema 80-im godinama. Podaci su prikupljeni iz onodobnog tiska, dostupnog u digitaliziranom obliku upravo zahvaljujući djelatnosti šibenske gradske knjižnice, ali i Sveučilišne knjižnice u Splitu, te iz postojeće literature. Knjižničari Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik objavili su nekoliko radova o svojoj knjižnici, ali kroz zasebne teme: doprinosi zaslužnih ravnatelja, nastanak i stvaranje zbirki, uloga knjižnice u suvremenom društvenom i kulturnom životu grada. Rezultati. Ovim se radom dobiva uvid u povijesni razvoj Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik i povezanost s društvenim i kulturnim zbivanjima. Knjižnica se kroz svoju dugu povijest često suočavala s brojim problemima poput nedostatka prostora i financijske potpore, ali je uvijek nastojala držati korak sa suvremenim zahtjevima i potrebama zajednice. Originalnost/vrijednost. Razvoj jedne knjižnice promatran je i u društvenom kontekstu, ali i kroz općeniti razvoj knjižnica u Hrvatskoj. Rad može poslužiti kao osnova za daljnje istraživanje, ali može biti inspiracija i za pisanje pregleda o povijesti drugih knjižnica.Purpose. The aim of the paper is to briefly present the founding and development of the Public library “Juraj Šižgorić’’ Šibenik from its establishment to 1980s, especially in the context of the development of the Croatian librarianship and libraries, but also of general social and political circumstances. Approach/methodology/design. The first part of the paper describes the circumstances in Šibenik during the 20th century, at the time when the city library was founded and developed. The second and the third parts of the paper present the development of the Public library “Juraj Šižgorić’’ Šibenik in the context of the development of Croatian librarianship, from 1920s to the Second World War, and the third part describes the period from the war to the 1980s. The data were collected from the daily newspapers, available in digitized form, thanks to the digitization activities of the Public Library “Juraj Šižgorić’’ Šibenik, as well as the University Library in Split, and the data from the scientific and professional literature. The librarians from the Public Library “Juraj Šižgorić’’ Šibenik have published several papers about their library on different topics: contributions by deserving directors, creation and development of collections, the role of the library in the contemporary social and cultural life of the city. Findings. This paper gives an insight into the historical development of the Public Library “Juraj Šižgorić’’ Šibenik and its connection with social and cultural life of the city. Throughout its long history, the library has often faced many problems such as lack of space and financial support, but has always strived to keep up with the contemporary demands and needs of the community. Originality/value. The development of the library has been viewed both in the social context and through the general development of libraries in Croatia.
  
rrep