beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaPrilog na str. 110-111.
Vrstačlanak
OpisIstražiti prisutnost, obilježja i prakse čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. Također, cilj rada bio je istražiti iskustva i preporuke njihovih voditelja vezano uz uspješan rad čitateljskih klubova. Metodologija. U radu je korištena metoda ankete. Anketirano je jedanaest voditelja čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli. Rezultati. Neki od uvida stečenih istraživanjem jesu: sastanci u čitateljskim klubovima uglavnom se održavaju jednom mjesečno, traju od jednog do dva sata, a mjesto sastanka najčešće je knjižnica; članovi klubova većinom su žene; u određenim knjižnicama ne postoje čitateljski klubovi za ljude određenih životnih dobi; najčešća aktivnost koja se odvija na sastancima jest rasprava o knjigama, ali su prisutne i razne druge aktivnosti, od susreta s piscima do društvenih igara i crtanja; glavni kriteriji za odabir knjiga za čitanje jesu želje korisnika i dostupnost knjiga; u većini klubova članovi čitaju pretežno stranu literaturu. Praktična primjena. Rad pruža različite uvide koji mogu biti korisni voditeljima čitateljskih klubova, kao i drugim zainteresiranima, da unaprijede ili pokrenu djelatnost čitateljskih klubova. Originalnost/vrijednost. Prikazani su bitni aspekti djelovanja čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. Istražena je tema koja nije često zastupljena u domaćoj literaturi.Objective. The first objective of this paper was to explore the presence, characteristics and practices of book clubs in the public libraries of large Croatian cities. The second objective was to explore the experiences of book club leaders and their recommendations related to successful activities of book clubs. Methodology. The survey method was used to accomplish the research objectives. Eleven book club leaders in the public libraries of the cities Split, Rijeka, Osijek, Zadar and Pula, were surveyed. Findings. These are some of the research findings: meetings in book clubs are held once a month, they last from one to two hours and the meeting place is usually in the library; the book club members are mostly women; there are certain libraries which do not have a book club for persons of certain ages; the most common activity that takes place in the meetings is book discussion, but other activities are also present from meetings with writers to board games and drawing; the main criteria for selecting books to read are user preferences and availability of books; in majority of reading clubs the members read mostly foreign literature. Practical implications. The paper provides various insights that may be useful to book club leaders, as well as for other interested parties, to improve or initiate book club activities. Originality/value. Essential aspects of the activities of book clubs in the public libraries of the major Croatian cities are presented. A topic that is seldom represented in domestic scientific or professional literature is explored.
  
rrep