beta
Matična publikacijaNova prisutnost (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper sets forth two programmatic texts of the scholarly journal for Philosophy and Religious Studies Obnovljeni Život, written with a half-century interval between each text (1919-1971). Firstly, an insight is given into their commonalities on the level of perspective, structure and content, after which their differences are established, particularly on the intellectual and cultural levels. Following the insights into the programmatic texts as well as the programmatic goals derived from them - which cast a special light on research and provide the guiding principles for the shaping of all articles in the journal, particularly the scholarly and expert articles - an understanding is given of the original contexts within which they appear and implement their programmatic activity. The original contexts link both the programmatic texts and the goals derived from them on the religious and moral levels. However, on the intellectual and cultural levels they establish the difference between the afore-mentioned texts and goals. The final section leads us to conclude that there exists today in the journal Obnovljeni Život a new intellectual and cultural context. Unlike the first two which have already been identified by their modernist (1919) and anthropological points of view (1971), this new original context still needs to be more clearly and more distinctly identified on the intellectual and cultural levels.Ovaj rad polazi od dva programatska teksta znanstvenoga časopisa za filozofiju i religijske znanosti Obnovljeni Život, koji su napisani u razmaku od pola stoljeća (1919. i 1971.). Najprije se daje uvid u ono što im je zajedničko na perspektivnoj, strukturnoj i sadržajnoj razini, a zatim se utvrđuju njihove razlike, osobito na intelektualnoj i kulturnoj razini. Nakon uvida u programatske tekstove i iz njih proizlazeće programatske ciljeve, koji bacaju svoje posebno svjetlo na istraživanje i upravljaju izradom svih časopisnih radova, a osobito onih znanstvenih i stručnih, daje se uvid u njihove izvorne kontekste, unutar kojih se oni pojavljuju i ostvaruju svoje programatsko djelovanje. Ti izvorni konteksti povezuju oba programatska teksta i iz njih proizlazeće ciljeve na religioznoj i moralnoj razini. Međutim, na onoj intelektualnoj i kulturnoj razini pokazuju razliku između spomenutih tekstova i ciljeva. Završni dio rada upućuje na zaključak da u današnjem časopisu Obnovljeni Život postoji nov izvorni intelektualni i kulturni kontekst. Za razliku od prva dva, koji su već identificirani u modernističkom (1919.) i antropološkom pitanju (1971.), taj novi izvorni kontekst na intelektualnoj i kulturnoj razini još uvijek zahtijeva svoju jasniju i razgovjetniju identifikaciju.
  
rrep