beta
Matična publikacijaZbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDržavni je savjet dugo vremena priznavao prvenstvo međunarodnih ugovora, posebice ugovora Europske unije, samo nad zakonima koji su doneseni ranije. Najzad, nakon odluke Ustavnog vijeća Elections du Val d’Oise i priklanjajući se zaključcima javnog izvjestitelja Frydmana, Državni je savjet napravio preokret u sudskoj praksi s presudom Nicolo priznajući prvenstvo ugovorima Europske unije, kao i klasičnim međunarodnim ugovorima, čak i nad zakonima koji su doneseni poslije njih. Štoviše, za razliku od rješenja Kasacijskog suda, obrazloženje odluke Državnog savjeta zanemaruje argument o specifičnosti europskoga ustavnog poretka i poziva se samo na članak 55. Ustava ne izjašnjavajući se o klauzuli recipročnosti. Potom je upravni sudac priznao prvenstvo europskih akata sekundarnog prava, tj: uredbi, direktiva, te općih načela europskog prava.The State Council has for a long time acknowledged the primacy of international contracts, in particular contracts of the European Union, exclusively over the laws passed earlier. In retrospect after the decision of the Constitutional Council Val d’Oise elections (Elections du Val d’Oise) and accepting the conclusions of public reporter Frydman, the State Council changed its court practice with the Nicolo judgement acknowledging the primacy of contracts of the European Union, as well as classic international contracts, even over laws passed after them. Furthermore, in contrast to Kasacian Court judgements, explanation of the State Council neglects the argument of the specifics of European constitutional order and only calls upon article 55 of the Constitution stating the reciprocity clause. Thereby the administrative judge je recognised the primacy of European acts of secondary law, i.e.: regulation, directive, and general principles of European law.
  
rrep