beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je ovog rada opisati i kritički analizirati primjenu citatne analize u vrednovanju knjižničnih zbirki Knjižnice „Andrija Štampar“, visokoškolske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Metodologija. Citatnom analizom analizirano je ukupno 235 diplomskih radova diplomskog studija Sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Izabrani uzorak diplomskih radova pokriva različite medicinske specijalizacije koje obuhvaćaju ključne discipline medicinskih znanosti. Rezultati. Analiza je dokazala da knjižnična zbirka djelomično zadovoljava potrebe te specifične skupine korisnika. Istraživanje je otkrilo da su časopisi najpoželjniji izvor informacija koje studenti rabe u sestrinskom području, čineći 56% ukupnog broja citata. Studenti diplomskog studija Sestrinstva rabe časopise koji su im poznati i lako dostupni. Praktična primjena. Ovaj rad ukazuje da je citatna analiza prikladna metoda za prikupljanje pokazatelja o stvarnoj uporabi knjižničnih i informacijskih izvora. Originalnost/vrijednost. Ovaj rad želi doprinijeti razumijevanju kvalitete knjižničnih zbirki u visokoškolskoj knjižnici.Purpose. The aim of this paper is to describe and critically analyse the application of citation analysis in the evaluation of the “Andrija Štampar” Library collection, an academic library of the Zagreb University School of Medicine, the School of Public Health in Croatia. Methodology/Approach. A total of 235 master’s theses from the Graduate Program of Studies in Nursing at the University of Zagreb School of Medicine in the period from 2014 to 2017 were examined using citation analysis. The selected sample of master’s theses has a broad range of specialisations which encompass key disciplines in medical sciences. Results. The results show that the library collection meets the needs of this specific group of users. The study revealed that the journals were the most preferred source of information used by the students in the field of nursing, accounting for 55.7% of total citations. The nursing students used the journals familiar to them that are easily accessible and available in open access. Practical implications. This paper indicates that citation analysis is a valid method for collecting indicators on the actual use of library information sources. Originality The paper aims to contribute to the understanding of the quality of library collections in the academic library.
  
rrep