beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU Hrvatskoj nedostaje istraživanja o učincima javnih parkova na kvalitetu života stanovnika te o doživljajima ukrasnog bilja u parkovima i sve više posjećenim sportsko rekreacijskim centrima. Glavni cilj ovog rada je analiza percepcije ukrasnog bilja studenata Agronomskog fakulteta tijekom sudjelovanja u aerobnim kondicijskim programima koji se provode u Rekreacijskom sportskom centru na Jarunu. Ostali ciljevi istraživanja usmjereni su na analizu mišljenja studenata kao korisnika prostora o percepciji ukrasnog bilja i o potrebi izrade orijentacijskih karata s ucrtanim ukrasnim biljkama uz biciklističku i rolersku stazu na Jarunu. Istraživanje je provedeno putem anonimnog upitnika dizajniranog za potrebe ovog eksperimentalnog rada. Analizom odgovora utvrđeno je da većina studenata daje prednost programima tjelesnog vježbanja u prirodi. Studenti predlažu da se posade voćne vrste, magnolija, lipa, te da se uredi grmlje duž sportskih staza. Praktični rezultat ovog rada su orijentacijske karte Rekreacijskog sportskog centra Jarun s ucrtanim drvenastim biljkama koje se nalaze uz biciklističku i rolersku stazu, a koje se mogu višestruko koristiti za potrebe nastave na Agronomskom fakultetu. Rezultati ovog istraživanja potvrdili su potrebu provedbe većeg broja istraživanja o utjecaju ukrasnog bilja u rekreacijskim parkovima na kvalitetu života posjetitelja i potrebu nastavka istraživanja vezano uz primjenu orijentacijskih mapa u praktičnom dijelu nastave.In the Republic of Croatia there is a lack of studies related to analysis of impact of urban parks on inhabitants’quality of life and their perception of horticultural plants in parks and frequently visited sports recreation centres. The main aim of this paper is to determine if students of Faculty of Agriculture perceive horticultural plants during their outdoor activities provided by the Jarun Sports and Recreation Centre. The second aim is to analyse the students' observations of horticultural plants and the need to draw up orientation maps with horticultural plants alongside the bicycle and roller skating path at Jarun. The study was based on the analysis of the anonymous questionnaire designed for this experimental study. According to the analysis of the students’ answers, students prefer to participate in outdoor sports activities surrounded by greenery. The majority of students has suggested planting fruit trees, magnolias and lime trees as well as arranging the shrubbery alongside the sports paths. The practical result of this paper are orientation maps of the Jarun Recreation Sports Centre with drawn ornamental woody plants alongside the bicycle and roller skating paths which can be used for multiple purposes. The results of this study confirmed the need to carry out more studies in Croatia related to the impact of horticultural plants in recreational parks on the quality of visitors’ life and the need to continue to analyse the application of orientation maps in the practical part of teaching.
  
rrep