beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisS gospodarskim rastom i razvojem povećava se kvaliteta života, ali time paralelno rastu i količine otpada u domaćinstvu. Gospodarenje otpadom danas predstavlja jedan od najvećih izazova modernog društva. Za razvrstavanje i recikliranje kućnog i industrijskog otpada, potrebno je neprekidno obrazovanje na svim razinama. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu teoretskog znanja o zbrinjavanju otpada iz domaćinstva te primjenu ekoloških principa očuvanja okoliša u svakodnevnom životu učenika mlađe školske dobi osnovnih škola Grada Zagreba. Istraživanje je provedeno u okviru edukativnih radionica „Upoznajmo domaće životinje“ na pokušalištu Centar za travnjaštvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, tijekom školske godine 2017/18. Istraživanje je provedeno metodom ankete u kojoj je sudjelovalo ukupno 497 učenika, od kojih 241 djevojčica i 256 dječaka. Rezultati istraživanja ukazuju na dobro poznavanje načina zbrinjavanja otpada iz domaćinstva, spremnost na očuvanje okoliša i prirodnih resursa te dobre životne navike u svakodnevnom životu učenika mlađe školske dobi osnovnih škola Grada Zagreba, usmjerene očuvanju okoliša. Zaključeno je da jedino neprekidan i zajednički rad odgojno-obrazovnog sustava i kućnog odgoja podiže ekološku svijest te pomaže izgradnji pozitivnog stava djece prema očuvanju okoliša.The economic growth and development increases the quality of life but in parallel the amount of household waste produced. Waste management is one of the greatest challenges of modern society. The aim of this study was to determine the level of theoretical knowledge on household waste disposal and the application of environmental principles in everyday life of junior primary school students in the City of Zagreb. The research was carried out within the Educational Workshops "Let's meet the domestic animals" at the Grassland Research Center of the University of Zagreb Faculty of Agriculture during the school year 2017/18. The survey involved a total of 497 junior primary school students, out of which 241 girls and 256 boys. The results show the junior primary school students in the City of Zagreb have a high level of knowledge in a household waste disposal. They also have good living habits in terms of hausehold waste management and potential contribution towards environmental conservation. To accept the classification and recycling of household and industrial waste, continuous at home and at school education and training is required at all the levels of education.
  
rrep